Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Servicii pe piaţa de capital

Servicii pe piaţa de capital

Licenta pentru desfasurarea activitatii profesioniste pe piata de capital

Lista persoanelor care deţin certificat de calificare eliberat de CNPF

Informatia privind numarul de contracte incheiate:

La situaţia din 31.12.2020

Nr. de contracte încheiate în perioada de gestiune - 17 contracte.
Nr. de contracte la sfîrşitul perioadei de gestiune - 347 contracte.

BC „Moldova-Agroindbank” SA – în calitate de societate de investiţii, care î-şi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi avînd calitatea de membru al Pieţei Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei şi al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei - oferă o gamă largă de servicii pe piaţa de capital la cele mai avantajoase condiţii.

Adresa de deservire a clienţilor: mun. Chişinău, str. Columna 104/1, bir. 4.
 
Regim de lucru: Luni-Vineri, orele 08:00 – 17:00, pauză 12:00 – 13:00.
 
Servicii acordate:
 
Prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor reprezintă activitatea de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de către Bancă în calitate de intermediar.
 
În contextul legislaţiei complexe în domeniul reglementării activităţii pe piaţa de capital, BC “Moldova- Agroindbank”S.A., deţinînd calitatea de Membru al Bursei de Valori a Moldovei şi participant al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare al Moldovei şi dispunînd de un cadru funcţional competent, propune potenţialilor clienţi prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor în condiţii de maximă confidenţialitate si profesionalism.
 
Societatea de investitii BC “Moldova-Agroindbank” S.A. Vă ofera:
 
  • servicii de intermediere la vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare corporative;
  • deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare cu posibilitatea exercitarii funcţiilor de agent de plată;
  • administrarea valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii în valori mobiliare ale clientului, în cazul în care astfel de servicii sunt prevăzute în Contractul de prestare a serviciilor şi activităţilor de investiţii (Contract de intermediere);
  • asistenţă informaţională cu privire la situaţia pieţei bursiere.

Servicii de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare 

Activitatea de intermediere la subscrierea/plasamentul instrumentelor financiare reprezintă activitatea de mediere la emisiuni, desfăşurată de bancă în numele emitentului, în vederea promovării ofertei publice primare şi plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului.

Dezvoltarea dinamică a societăţilor comerciale, precum şi necesitatea diminuării riscului creditar, impune imperativul identificării unor noi surse de finanţare a activităţii lor. O alternativă demnă în acest sens o reprezintă atragerea mijloacelor financiare prin emisia şi plasarea de valori mobiliare.

MAIB propune potenţialilor clienţi produsul capabil să faciliteze atragerea resurselor financiare şi anume:

✓ asistenţa acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară;
✓ promovarea ofertei publice şi a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piaţa primară;
✓ deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relaţiile financiare ale emitentului cu deţinătorii de valori mobiliare, dacă aceasta este prevăzut în contract. 

Servicii de consultanta de investiţii

Activitatea de consultant de investiţii reprezintă activitatea desfăşurată de către bancă privind recomandarea personală dată unui client în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu valori mobiliare;

Organizarea mecanismelor de creare şi dezvoltare a întreprinderilor, precum si procesul de gestiune a evenimentelor operaţionale şi perspectivelor strategice, solicită proprietarilor şi managerilor companiilor un nivel de abordare tot mai complex. Prin acest produs specialiştii băncii, certificaţi în domeniul activităţii pe piaţa de capital, consultă individual orice client interesat în realizarea celor mai ambiţioase idei.

MAIB vă propune:

✓consultanţă privind evaluarea şi gestionarea riscului investirii în valori mobiliare;
✓recomandări privind formarea portofoliului de valori mobiliare;
✓ prezentarea de opinii şi recomandări în legătura cu vânzarea şi cumpărarea valorilor mobiliare;
✓analiza pieţei de capital;
✓ consultanţă în orice problemă legată de structura de capital, reorganizarea societăţii pe acţiuni, răscumpărarea sau achiziţionarea de către aceasta a valorilor sale mobiliare plasate, efectuarea ofertei publice pe piaţa secundară;
✓servicii de mandat (de reprezentare).

Servicii de agent de plată 

BC „Moldova Agroindbank” SA propune potenţialilor clienţi un produs inedit – serviciul agent de plată, destinat facilitării decontărilor băneşti la răscumpărarea, stingerea (inclusiv anticipată) a valorilor mobiliare şi achitarea veniturilor aferente acestora. Produsul „Agent de plată” oferă o serie de avantaje, atât pentru emitent, cât şi pentru beneficiari (acţionari, obligaţionali, etc.), asigurând posibilitatea distribuirii mijloacelor băneşti aferente valorilor mobiliare prin întreaga reţea de filiale şi reprezentanţe ale MAIB.

În atenţia persoanelor relevate a BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. – în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele care nimeresc sub incidenţa art. 45 din legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital, sunt obligate să informeze societatea de investiţii privind intenţia de a efectua o tranzacţie personală, totodată, o tranzacţie personală poate fi efectuată de persoana relevantă doar cu autorizarea preliminară a societăţii de investiţii.

Informaţii utile: 

Informaţii privind cadrul legal aferent, legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă

Informaţii despre Fondul de compensare a investitorilor

Informaţii despre categoriile de clienţi

Informaţii despre riscurile aferente investirii în instrumente financiare