Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Servicii pe piaţa de capital

Licenţa pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa de capital

Lista persoanelor care deţin certificat de calificare eliberat de CNPF

Informatia privind numarul de contracte incheiate:

La situaţia din 31.12.2020

Nr. de contracte încheiate în perioada de gestiune - 17 contracte.
Nr. de contracte la sfîrşitul perioadei de gestiune - 347 contracte.

BC „Moldova-Agroindbank” SA – în calitate de societate de investiţii, care îşi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi avînd calitatea de membru al Pieţei Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei şi al Sistemului Multilateral de Tranzacţionare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei - oferă o gamă largă de servicii pe piaţa de capital la cele mai avantajoase condiţii.

Începînd cu 19.02.2015, societatea de investiţii BC “Moldova-Agroindbank” SA, deţine calitatea de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor – constituit şi gestionat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare cu scopul de a compensa, în condiţiile Regulamentului privind Fondul de Compensare a Investitorilor (aprobat prin Hot. CNPF nr. 32/2 din 16.06.2014), clienţii persoane fizice ai membrilor Fondului în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi a celor conexe.

Adresa de deservire a clienţilor: mun. Chişinău, str. Columna 104/1, bir. 4.
 
Regim de lucru: Luni-Vineri, orele 08:00 – 17:00, pauză 12:00 – 13:00.
 
Servicii acordate:
 
Prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor reprezintă activitatea de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, desfăşurată de către Bancă în calitate de intermediar.
 
În contextul legislaţiei complexe în domeniul reglementării activităţii pe piaţa de capital, BC “Moldova- Agroindbank”S.A., deţinînd calitatea de Membru al Bursei de Valori a Moldovei şi participant al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare a Moldovei şi dispunînd de un cadru funcţional competent, propune potenţialilor clienţi prestarea serviciilor de executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor în condiţii de maximă confidenţialitate si profesionalism.
 
Societatea de investitii BC “Moldova-Agroindbank” S.A. Vă ofera:
 
  • servicii de intermediere la vînzarea-cumpărarea valorilor mobiliare corporative;
  • deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare cu posibilitatea exercitarii funcţiilor de agent de plată;
  • administrarea valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii în valori mobiliare ale clientului, în cazul în care astfel de servicii sunt prevăzute în Contractul de prestare a serviciilor şi activităţilor de investiţii (Contract de intermediere);
  • asistenţă informaţională cu privire la situaţia pieţei bursiere.”

Servicii de consultanta de investitii

Activitatea de consultanta de investitii reprezinta activitatea desfasurata de catre banca privind recomandarea personala data unui client in legatura cu una sau mai multe tranzactii cu valori mobiliare.

Prin acest produs specialistii bancii, certificati in domeniul activitatii pe piata de capital, consulta individual orice client interesat in realizarea celor mai ambitioase idei investitionale. Scopul esential in domeniul prestarii serviciilor de consulting investitional consta in prezentarea oportunitatilor si oferirea solutiilor optime in vederea satisfacerii necesitatilor si exigentilor clientului.

BC “Moldova Agroindbank”S.A. Va propune:
  • consultanta privind evaluarea si gestionarea riscului investirii in valori mobiliare;
  • recomandari privind formarea portofoliului de valori mobiliare;
  • prezentarea de opinii si recomandari in legatura cu vinzarea si cumpararea valorilor mobiliare;
  • analiza pe piata de capital.
În atenţia persoanelor relevate a BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. – în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele care nimeresc sub incidenţa art. 45 din legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital, sunt obligate să informeze societatea de investiţii privind intenţia de a efectua o tranzacţie personală, totodată, o tranzacţie personală poate fi efectuată de persoana relevantă doar cu autorizarea preliminară a societăţii de investiţii.

Informaţii utile:

Informaţii privind cadrul legal aferent, legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă

Informaţii despre Fondul de compensare a investitorilor

Informaţii despre categoriile de clienţi

Informaţii despre riscurile aferente investirii în instrumente financiare