Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Credite

Credite

Credite pentru afaceri de succes! 

Orice afacere are nevoie de finanţare – pentru extindere, pentru dezvoltare, pentru creşterea profitabilităţii şi a succesului. 

 Creditele Moldova Agroindbank dau valoare afacerilor mici, medii şi mari, asigurând succesul dorit pe termen lung! 

 
 

Echipa Moldova Agroindbank susţine creşterea afacerii tale, oferind: 

 • o varietate de credite pentru orice tip de afaceri;
 • credite adaptate la necesităţile reale ale clientului;
 • acces la resursele internaţionale, inclusiv cu componentă de grant;
 • flexibilitate la asigurarea gajului – căutăm soluţii împreună;
 • deservirea companiei, acordând produse comode şi utile gestionării afacerii;
 • o echipă de experţi gata să acorde suport la perfectarea documentelor necesare.

Oferta noastră pentru afaceri prospere

 
 
 

Credite pentru agricultură şi microcredite

Creditul MULTIOPŢIONAL- Agro
     
BENEFICIARI:   producători agricoli, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti).
     
EXPERIENŢA:   minim 12 luni, în agricultură;
     
SCOP:   formarea şi dezvoltarea afacerii, finanţarea cheltuielilor curente de consum şi a gospodăriilor agricole;
     
SUMA:   de la 5 000 MDL până la 150 000 MDL;
     
TERMEN:  
 • până la 36 luni - pentru completarea capitalului circulant;
 • până la 60 luni - pentru scopuri investiţionale şi finanţarea cheltuielilor de consum;
     
VALUTĂ:   MDL;
     
RAMBURSARE:   în corespundere cu termenele de producere şi comercializare a producţiei;
     
ASIGURARE:   fără gaj material;
     
AVANTAJE:  
 • destinaţia flexibilă a creditului;
 • grafic de achitare în funcţie de genul de activitate;
 • decizia rapidă de acordare a creditului.
    Detalii găsiţi aici
 
UNIVERSAL AGRO
     
BENEFICIARI:   producători agricoli, SRL, cooperative, întreprinderi individuale, gospodării ţărăneşti, până la înregistrarea acestora ca contribuabili ai TVA, persoane fizice care practică agricultura, precum şi persoane fizice-asociaţi, acţionari, fondatori de întreprinderi, care deţin cote parte în afacere cu vânzări până la 3 mln. lei;
     
EXPERIENŢA:   minim 12 luni, în agricultură;
     
SCOP:   finanţarea activităţii curente şi scopuri investiţionale, inclusiv: întreţinerea, pregătirea şi prelucrarea solului, recoltarea roadei, procurarea chipamentelor agricole, achiziţia mijloacelor de transport, construcţia, procurarea sau reparaţia spaţiilor aferente afacerii, cheltuieli de consum, consolidare terenuri;
     
SUMA:   de la 10 000 MDL până la 1 000 000 MDL;
     
TERMEN:  
 • până la 36 luni – pentru finanţarea capitalului circulant şi a cheltuielior de consum,
 • până la 60 luni – scopuri investiţionale;
     
RAMBURSARE:   lunar, trimestrial sau individual;
     
ASIGURARE:   bunuri imobile şi/sau mobile;
     
AVANTAJE:  
 • consilierea personală din partea băncii;
 • primirea creditului integral sau în tranşe, conform necesităţilor, achitând dobânda din soldul efectiv al creditului;
 • adaptarea graficului de rambursare al creditului la sezonalitatea şi specificul afacerii.
    Detalii găsiţi aici
 
 
 
Creditul SIMPLU+
     
BENEFICIARI:   persoane juridice până la înregistrarea acestora ca contribuabili ai TVA, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător sau activitate profesională (întreprinderi individuale, titulari de patentă, avocaţi, notari, etc.), precum şi persoane fizice-asociaţi, acţionari, fondatori de întreprinderi, care deţin cote parte în afacere cu vânzări până la 3 mln. lei;
     
EXPERIENŢA:   minim 6 luni;
     
SCOP:   finanţarea cheltuielilor curente şi de consum, completarea capitalului circulant;
     
SUMA:   de la 10 000 MDL până la 200 000 MDL;
     
TERMEN:   până la 36 - 60 luni;
     
RAMBURSARE:   lunar, în rate egale/grafic flexibil;
     
ASIGURARE:   fără gaj, fără garanţii reale;
     
AVANTAJE:  
 • prezentaţi un set minim de acte;
 • decizia de acordare a creditului este rapidă şi transparentă;
 • libertate în utilizarea mijloacelor băneşti.
    Detalii găsiţi aici
 
 
 
 
 
 
 

Credite pentru Întreprinderi Mici şi Microîntreprinderi

FINANŢAREA CAPITALULUI CIRCULANT
     
BENEFICIARI:   persoane juridice, întreprinderi mici şi micro, producători agricoli, cu experienţă în domeniu minim 12 luni;
     
SUMA:  
 • până la 70% din volumul anual de vânzări al anului precedent;
 • până la 500 000 MDL pentru start-up-uri;
     
TERMEN:   până la 24 luni;
     
ACORDAREA CREDITULUI:   integral sau în tranşe;
     
PERIOADA DE GRAŢIE:   pentru credit - până la 6 luni, pentru producători agricoli - anual până la 8 luni;
     
RAMBURSARE:   lunar, trimestrial sau conform unui grafic individual;
     
VALUTA:   MDL, USD, EUR;
     
ASIGURARE:   bunuri mobile/imobile;
     
AVANTAJE:   Fără gaj material, clienţi micro - până la 250 000 MDL şi clienţi mici - până la 300 000 MDL, cu drept de reînnoire (opţiune multianuală).
 
FINANŢAREA INVESTIŢIILOR
     
BENEFICIARI:   persoane juridice, întreprinderi mici şi micro, cu experienţă minimă în domeniu – 12 luni;
     
SUMA:  
 • până la 80% din valoarea proiectului investiţional,
 • în unele cazuri este posibilă şi 100% finanţare,
 • până la 1 000 000 MDL pentru start-up-uri;
     
TERMEN:   până la 60 luni (în funcţie de specificul proiectului - până la 84 luni);
     
ACORDAREA CREDITULUI:   integral sau în tranşe;
     
PERIOADA DE GRAŢIE:  
 • pentru credit - până la 24 luni;
 • pentru dobândă – până la 6 luni;
     
RAMBURSARE:   lunar sau trimestrial;
     
VALUTA:   MDL, USD, EUR;
     
ASIGURARE:   bunuri mobile/imobile, inclusiv terenuri agricole.
 
OVERDRAFT LA CONTUL CURENT
     
SCOP:   plata stocurilor şi materialelor, achitarea fondului de salarizare, cheltuielilor de transport, alte scopuri pe termen scurt.
     
SUMA:   max. 1 500 000 MDL Suma creditului nu va depăşi 30% din încasările medii lunare din vânzări calculate pentru ultimele 12 luni.
     
TERMEN:   până la 12 luni. Pe parcursul a 30 zile calendaristice soldul datoriei la overdraft trebuie să fie cel puţin o dată egal cu zero.
     
ASIGURARE:   bunuri mobile – creanţe băneşti (înregistrat notarial) / bunuri imobile.
     
AVANTAJE:  
 • credit fără gaj material,
 • posibilitatea de reînnoire,
 • optimizarea costurilor.
     
 
CREDITE REVOLVING / LINII DE CREDIT
     
BENEFICIARI:   persoane juridice, întreprinderi mici şi micro, cu experienţă în domeniu minim 12 luni;
     
SUMA:   limita datoriei până la 70% din volumul anual de vânzări al anului precedent.
     
TERMEN:   până la 36 luni;
     
ACORDAREA CREDITULUI:   în tranşe; ridicarea tranşelor se efectuează în cadrul soldului neutilizat din limita datoriei stabilită în contractul de credit;
     
RAMBURSARE:   individual/lunar;
     
VALUTA:   MDL, USD, EUR, linie multivalutară;
     
ASIGURARE:   bunuri mobile/imobile;
     
AVANTAJE:  
 • libertate în utilizare,
 • drept de reînnoire,
 • posibilitatea de majorare a limitei.
     
 

Finanţare din proiecte speciale

SERVICII RURALE ŞI DE MARKETING - FIDA / DLC
    FIDA I - 500 000 USD (50% - capital circulant)
    FIDA II 250 000 USD (25% - capital circulant)
    FIDA III 150 000 USD (25% - capital circulant)
    FIDA IV 250 000 USD (25% - capital circulant)
    FIDA V 250 000 USD (30% - capital circulant)
    FIDA VI 200 000 USD (25% - cofinanţarea băncii)
     
BENEFICIARI:   întreprinderile mici şi micro, inclusiv startup;
     
SUMA:   de la 80% până la 100% din valoarea proiectului;
     
TERMEN:  
 • până la 60 luni;
 • Pentru plantaţii multianuale/construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a producţiei agricole – până la 96 luni;
 • Co-finanţarea băncii – până la 60 luni;
     
ACORDAREA CREDITULUI:   integral sau în tranşe;
     
PERIOADA DE GRAŢIE:  
 • până la 12 luni;
 • 24-48 luni pentru plantaţii multianuale;
     
VALUTA:   MDL, USD, EUR;
     
ASIGURARE:   bunuri imobile/mobile plus gajul roadei viitoare.
     
AVANTAJE:  
 • mijloace circulante/investiţionale,
 • multivalutar, resurse convertibile.
 
SERVICII RURALE ŞI DE MARKETING – FIDA VI - VII
     
BENEFICIARI / SUMA ÎMPRUMUTULUI:   De la 10-20% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanţarea capitalului circulant legat de investiţia finanţată.
 • Întreprinderile Mici, Micro şi Mijlocii, max. echivalentul a 250 000 USD (80% din suma totala a creditului aprobat).
 • Micro întreprinderi (doar membrii AEI) / max. 150 000 MDL (90% din suma totală a creditului aprobat).
 • Tineri Antreprenori (vârsta 18 - 35 ani, care deţin cel puţin 50% din capitalul întreprinderii) / max. echivalentul a 100 000 USD (90% din suma totală a creditului aprobat).
     
TERMEN MAXIM / PERIOADA DE GRAŢIE:   IMM - până la 8 ani / perioada de graţie până la 4 ani. Micro Întreprinderi - până la 5 ani / perioada de graţie până la 2 ani. Tineri Antreprenori - până la 8 ani / perioada de graţie până la 4 ani.
     
CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI:   de la 10% - 25%
     
CERINŢE SPECIFICE:   de la 10% -20% din suma totală a creditului aprobată va fi acordată din resursele MAIB
     
AVANTAJE:   scutire TVA în cazul resurselor directe.
     
 
CREDITAREA RURALĂ DIN CADRUL RISP şi KfW
    RISP I 500 000 USD (25% - capital circulant)
    RISP II 250 000 USD (25% - capital circulant)
    Filiera Vinului KFW 200 000 EUR (30% - capital circulant)
    Filiera Vinului 5 000 000 EUR - investiţional, 600 mii EUR - capital circulant
     
BENEFICIARI:   întreprinderile mici şi micro din sectorul rural, inclusiv startup cu experienţă de până la 12 luni;
     
SUMA:   70-100% din valoarea proiectului investiţional;
     
TERMEN:   plantaţii multianuale – până la 84 luni, alte activităţi – 60 luni;
     
PERIOADA DE GRAŢIE:  
 • până la 12 luni;
 • până la 36 luni pentru plantaţii multianuale;
     
VALUTA:   MDL, USD, EUR;
     
ASIGURARE:   bunuri imobile/mobile.
     
AVANTAJE:  
 • mijloace circulante/investiţionale,
 • multivalutar, resurse convertibile.
 
PROIECTUL DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂŢII (PAC)
     
BENEFICIARI:   întreprinderi mici, micro cu activitate de import/export, cu activitate - minim 24 luni
     
SCOPUL:   finanţarea investiţiilor care sporesc capacitatea de export a companiei, finanţarea capitalului circulant pentru activitatea de export;
     
SUMA:   max 800 000 EUR pentru investiţii; 
max 500 000 EUR – pentru capital circulant;
max 1 000 000 EUR – la un debitor sau grup afiliat;
     
TERMEN:   credite investiţionale – până la 96 luni; 
capital circulant – până la 48 luni;
     
PERIOADA DE GRAŢIE:   max 36 luni; în caz de necesitate – anual până la 8 luni;
     
VALUTA:   MDL, USD, EUR;
     
ASIGURARE:   bunuri imobile/mobile.
     
 
EU4Business
     
BENEFICIARI:   întreprinderi micro, mici;
     
SCOP:   finanţarea cheltuielilor aferente investiţiilor în dezvoltarea/ extinderea afacerii a volumului şi capacităţii de producţie, în proiecte de eficienţă energetică, de producere şi utilizarea energiilor regenerabile ş.a.;
     
TERMENUL DE RAMBURSARE:   minim 36 luni, termenul maxim se stabileşte reieşind din calculul recuperării proiec tului investiţional, dar nu poate depăşi 72 luni;
     
SUMA CREDITULUI:   până la 100% din costul proiectului investiţional, fără TVA, maximum 3 milioane EUR;
     
CONTRIBUŢIA PROPRIE:   beneficiarul trebuie să dispună de mijloace băneşti pentru achitarea integrală a valorii TVA şi, după caz, de alte surse de finanţare a componentelor proiectului care nu sunt eligibile în cadrul Programului EU4Business;
     
VALUTA:   creditele se vor acorda în EUR (resurse convertibile);
     
RATA DOBÂNZII:   flotantă, stabilită conform Politicii dobânzilor.
     
AVANTAJE:   condiţii atractive de creditare; componentă de grant în valoare de 10% sau 15%, perioadă de graţie, flexibilitate pentru diverse necesităţi de investiţii.
     
 
PLATI ÎN AVANS PENTRU PROIECTE START-UP
     
BENEFICIARI:   întreprinderi noi create sau care au până la 12 luni de activitate;
     
SCOP:   stimularea investiţiilor pentru:
 • producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);
 • înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale viticole şi pomicole;
 • utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
 • procurarea animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;
 • dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
     
SUMA MAXIMĂ :   1000 mii MDL (suma creditului nu va depăşi 35% din valoarea totală a proiectului investiţional, iar diferenţa de 65% va constitui suma platii în avans de la AIPA)
     
    Notă: suma plăţii în avans este plafonată până la 650 mii MDL, obţinerea acestuia este confirmată prin Contractul semnat intre AIPA şi beneficiar, care semnifică aprobarea dosarului de aplicare drept eligibil pentru porţiunea de grant de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA).
     
 
FACILITAREA ACCESULUI LA FINANŢARE PENTRU TINERI ANTREPRENORI
     
BENEFICIARI:   întreprinderi mici şi micro din sectorul rural;
     
SCOP:   dezvoltarea favorabilă a afacerilor iniţiate de tineri; acordarea sprijinului suplimentar tinerilor prin reducerea dobânzilor la credite.
     
SUMA MAXIMĂ :   a unui sub-împrumut: până la 1500 mii lei,
     
VALUTA CREDITULUI:   MDL;
     
RATA DOBÂNZII:   4,5% anual;
     
CERINŢE FAŢĂ DE TINERII ANTREPRENORI:   vîrsta fondatorului: 18 - 35 ani, la momentul depunerii cererii de credit; cetăţeni ai Republicii Moldova; fondatori de întreprindere cu cel puţin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii.
     
 
CREDITE PENTRU PROCURAREA TEHNICII AGRICOLE
     
BENEFICIARI:   persoane juridice, întreprinderile mici şi micro, producători agricoli (Agropiese TGR, Ozonteh, Emteh-Agro, Carvidon Service);
     
SCOP:   achiziţia tehnicii agricole de la companiile locale, parteneri ai băncii;
     
SUMA :   contribuţie proprie min. 30%,
     
TERMEN:   până la 36 luni;
     
RAMBURSARE:   lunar, trimestrial sau conform unui grafic individual;
     
VALUTA:   MDL;
     
ASIGURARE:   gajul tehnicii procurate din contul creditului.
     
 
ACORD DE PARTENERIAT CU AIPA
     
PROGRAMUL PLĂŢI ÎN AVANS PENTRU PROIECTE START-UP -4P:  
 • Suma totală a investiţiei 1 milion MDL,
 • Porţiune grant - 650 mii MDL,
 • Contribuţie client - 350 mii MDL,
 • Credit acordat de MAIB rata dobânzii - 4,5 - 7,5%.
     
PROGRAMUL MAC -P:  
 • crearea şi finanţarea cooperativelor de producere pentru activităţi de post-recoltare,
 • acordarea porţiunilor de grant în mărime de 350 mii USD cu contribuţia clientului în valoare de 50% din proiectul de investiţii sub formă de credit MAIB din resurse internaţionale.
     
DESCHIDEREA CONTULUI ESCROW:   în baza contractului fiduciar (ESCROW) pentru beneficiarii de subvenţii şi obţinerea porţiunii de grant în cadrul MAC-P şi AIPA.
     
ORGANIZAREA CAMPANIILOR DE INSTRUIRE ŞI PROMOVARE   a tinerilor antreprenori în cadrul programelor AIPA
     
 
CREDITE PENTRU TEHNICĂ BELARUSĂ
     
BENEFICIARI:   persoanele juridice, întreprinderi mici şi micro, inclusiv producători agricoli;
     
SCOPUL:   achiziţia tehnicii agricole şi industriale produse în Belarus;
     
SUMA:   contribuţie proprie minim 10%;
     
TERMEN:   până la 60 luni;
     
VALUTA:   MDL;
     
AVANTAJE:   rata dobânzii compensată parţial de Guvernul belarus;
     
ASIGURARE:   bunurile procurate din contul creditului.
     
 

Oferta noastră pentru gestionarea afacerilor

CARDURI DE AFACERI (BUSINESS CARD)
BENEFICIARI:   persoane juridice care efectuează deplasări în interesul firmei, atât în ţară, cât şi în străinătate;
     
AVANTAJE:  
 • reducerea costurilor datorită lipsei comisioanelor percepute la achitările fără numerar;
 • control sporit asupra cheltuielilor realizate;
 • tranzacţiile efectuate cu cardul sunt înregistrate automat în contul firmei, fără o evidenţă contabilă separată a cheltuielilor;
 • accesul angajaţilor la banii din cont este uşor de monitorizat;
 • grad sporit de securitate-spre deosebire de numerar, cardul pierdut sau furat, poate fi blocat imediat;
 • deţinătorii cardurilor Business emise de Moldova-Agroindbank sunt incluşi automat în proiectul TaxBack - un serviciu complet, rapid şi eficient de ram bursare a TVA pentru cheltuielile efectuate cu cardul Business în străinătate.
 
PROIECT SALARIAL
     
Avantajele pentru compania condusă de Dvs:  
 • sporirea eficienţei muncii angajaţilor din contul reducerii timpului pentru eliberarea banilor;
 • plăţi pe cont de card (premii, plăţi cu scopuri administrative şi de deplasare), ceea ce elimină complet lucrul cu numerarul;
 • simplificarea operaţiunilor contabile şi a activităţilor de casierie;
 • emiterea cardurilor salariale – Gratis;
 • taxa anuală de administrare a cardurilor – Gratis;
 • carduri Premium în condiţii speciale sau carduri Gold şi Platinum în condiţii preferenţiale;
 • proiecte creditare pentru angajaţi, etc.
     
Avantaje pentru salariaţii deţinători de card:  
 • achitarea bunurilor şi serviciilor la comercianţi în ţară şi peste hotare;
 • retragerea gratuită numerarului în orice sucursală/reprezentanţă şi în reţeaua de bancomate MAIB;
 • alimentarea contului de card în sucursalele MAIB, în zone / centre de autoservire, cât şi prin ATM cash-in (alimentare bancomat);
 • modificarea PIN-codului la bancomat;
 • posibilitatea de a beneficia de carduri suplimentare, pentru persoane terţe;
 • serviciul suport clientelă în regim 24/24;
 • blocarea cardului în regim 24/24 în caz de furt/pierdere.
     
 
TICHETUL ELECTRONIC DE MASĂ LUNCH CARD
BENEFICIARI:   persoane juridice, care sunt angajatori
     
AVANTAJE PENTRU ANGAJATORI:  
 • emiterea şi deservirea cardului gratuite pentru orice număr de angajaţi,
 • majorarea remunerării angajaţilor, fără a plăti:
 • contribuţii de asigurări medicale,
 • contribuţii de asigurări sociale,
 • impozit pe venit din salariu.
 • proces comod: transferul lunar automatizat şi în siguranţă al mijloacelor băneşti;
 • reducerea absenteismului: bonusul se acordă doar pentru zilele efectiv lucrate;
 • valoarea tichetelor constituie de la 35 la 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
 • tichetele de masă pot fi folosite doar la procurarea de produse alimentare; excluzând alcoolul si produsele de tutungerie;
 • creşterea productivităţii datorită motivării suplimentare a angajaţilor;
 • îmbunătăţirea imaginii de angajator.
 • SCOP: oferirea de avantaje sociale ang
     
SCOP:   oferirea de avantaje sociale angajaţilor prin achitarea mesei zilnice. o motivare în plus a angajaţilor