Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Operaţiuni curente

Operaţiuni curente

Deschiderea şi deservirea conturilor curente/de depozit 

BC „Moldova Agroindbank” SA oferă persoanelor juridice şi fizice servicii de deschidere şi deservire a conturilor curente, atât în monedă naţională cât şi  străină.

Serviciile de decontare se efectuează în toate sucursalele băncii.  Operaţiile se efectuează în limita sumei disponibile din cont, fără oricare restricţii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, în cadrul orarului de lucru al sucursalelor cu clienţii.

Pentru comoditate, Moldova Agroindbank oferă clienţilor săi posibilitatea de efectuare a operaţiilor la distanţă, prin sistemul de servicii  “Internet Banking”, ceea ce permite clienţilor efectuarea operaţiilor  fără a veni la bancă.

Documentele necesare pentru deschiderea/modificare/închiderea  contului curent/de depozit  sunt următoarele:

1. Pentru persoanele juridice/fizice impozabile pe teritoriul ţării (rezidenţi):

a)  cererea de  deschidere  a contului; 

b) fişa cu specimene  de semnături şi amprenta ştampilei, autentificată de notar sau subunitatea băncii;

c)  documentul ce confirmă înregistrarea de stat /autorizează desfăşurarea activităţii sau documentul normativ, prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;

d) documentele de constituire (regulament, statut etc.);

e) certificatul de atribuire a codului fiscal sau alt document de confirmare(?);

f) actul de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;

g) documentul ce confirmă împuternicirile  persoanei, care prezintă documentele necesare pentru deschiderea contului (după caz);

h) ancheta (chestionarul) persoanei juridice.

Notă: documentele de la punctele c) - e) se prezintă în copie, documentul de la punctul g) se prezintă în original sau în copie autentificată de notar.

2. Pentru persoanele juridice (nerezidenţi):

a) cererea de  deschidere  a contului; 

b) fişa cu specimene  de semnături şi amprenta ştampilei, autentificată de notar în Republica Moldova, peste hotare sau de subunitatea băncii;

c) copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării respective;

d) documentele de constituire (regulament, statut etc.);

e) actul de identitate al persoanei care prezintă pachetul de documente;

f) documentul ce confirmă împuternicirile  persoanei, care prezintă documentele necesare pentru deschiderea contului (după caz);

g) ancheta (chestionarul) persoanei juridice.

Notă: documentele de la punctele c) - e)  se prezintă în copie, documentul de la punctul  f) se prezintă în original sau în copie autentificată de notar.

Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei se prezintă în 2 exemplare şi conţine:

i. Adresa şi denumirea completă a titularului de cont;

ii. Prenumele şi numele persoanelor desemnate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi documentelor de constituire,  să gestioneze conturile şi să semneze documente de casă şi alte documente de plată;

iii. Specimenele de semnături ale persoanelor indicate la p. ii).