Close
Новости
Новости
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Тарифы и Общие условия
Тарифы и Общие условия
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Transfer P2P Перевод T2C

Вакансии

Să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank!


Fie că ai deja o experienţă profesională sau tocmai ai finalizat studiile, angajându-te la MAIB vei avea parte de... oportunităţi:

 • de a creşte profesional;
 • de a învăţa şi lucra împreună cu profesioniştii sistemului financiar-bancar;
 • de a deveni tu însuţi un profesionist de excepţie, cu o carieră de admirat;
 • de a lega prietenii şi a contribui la formarea spiritului de echipă inclusiv în activităţile noastre pline de energie în care facem sport, participăm la maratoane, susţinem arta sau ne implicăm în misiuni de voluntariat;
 • de a depune pasiune şi entuziasm în tot ceea ce faci, la fel ca noi, cei peste 2000 de angajaţi ai Moldova Agroindbank.

Verifică disponibilitatea funcţiilor vacante şi expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md.

Nu ai decis pentru care funcţie să candidezi sau încă nu este una care să ţi se potrivească? Expediază CV-ul, iar noi te vom contacta imediat cum avem ceva pe potrivă.

Profesioniştii la profesionişti se trag! Ne vom bucura să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank!
 

NEW! | Ofiţer Microcreditare, Departamentul Vânzări IMM
 
Localitate: Chişinău
Durată contract: Nedeterminată
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • Atragerea directă a clienţilor Micro;
 • Asistenţa clienţilor în documentaţie;
 • Pregătirea documentaţiei şi a cererii de credit;
 • Asistenţa  clienţilor pe tot parcursul procesului de creditare.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 
 • Studii universitare (de preferinţă în economie sau domenii conexe);
 • Fără experienţă de muncă (experienţa în organizaţiile microfinanciare şi vânzări directe B2B, B2C- va constitui un avantaj);
 • Abilităţi de comunicare excelente;
 • Orientare către client şi rezultat;
 • Dorinţă de creştere şi dezvoltare în domeniul bancar;
 • Responsabilitate, flexibilitate.
Ce oferim?
 • salariu (componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

NEW! | Specialist prevenire fraude, Divizia Riscuri
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • implementarea instrumentelor de gestionare a riscului de fraudă în domeniul creditar;
 • analiza evenimentelor în scopul identificării anomaliilor şi suspiciunilor de fraudă în procesul de creditare;
 • investigarea end-to-end a cazurilor de fraudă;
 • raportarea indicilor de fraudă şi suspiciunilor de fraudă.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul risk management, IT, matematică şi statistică;
 • experienţă de muncă  în domeniul risk management/data analytics, audit, creditare bancară;
 • cunoştinţe medii- avansate MS Excell;
 • dorinţa de învăţare a  limbajului de programare analitică SQL;
 • abilităţi analitice avansate.
Ce oferim?
 • salariu ( componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri corporative la săli de sport etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

NEW! | Business Analyst (CRM)
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • efectuează analiza cerinţelor business  în vederea definirii specificaţiilor funcţionale;
 • identifică oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de raportare a datelor despre clienţi;
 • identifică măsuri pentru îmbunătăţirea experienţei clientului şi înaintează propuneri de implementare/dezvoltare/modificare a proceselor;
 • participă la întocmirea cerinţelor de automatizare şi/sau robotizare a proceselor tehnologice, de creare a sistemelor de manipulare a datelor, interpretare a tranzacţiilor şi de comunicare cu alte soluţii soft bancare şi/sau nebancare (externe), inclusiv digitale.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare economice/financiare/IT;
 • experienţa de muncă de minimum  2 ani în domeniul relevant postului;
 • cunoştinţe privind sistemele de gestiune ale bazelor de date;
 • experienţă în lucrul cu masive şi platforme de date.
Ce oferim?
 • salariu fix şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

NEW! | Şef al Departamentului Canale Digitale, Diviziunea Business Banking
 
Misiune post: Dezvoltarea şi executarea unui sistem digital strategic pentru Business, prin crearea, implementarea, sprijinirea soluţiilor inovatoare şi servicii digitale complete pentru diverse segmente de clienţi şi ecosisteme.
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • proiectarea experienţelor digitale pentru clienţii Business;
 • dezvoltarea aplicaţiilor mobile pentru afaceri şi internet banking;
 • dezvoltarea platformei de gestiune a proceselor de afaceri Creatio (bpm’online);
 • colaborarea cu partenerii şi clienţii pentru proiectarea soluţiilor  tehnologice;
 • crearea arhitecturii şi documentarea soluţiilor tehnice bazate pe cerinţele proiectului şi cele mai bune practici din domeniu;
 • gestionarea echipelor Agile Scrum pentru construirea unei experienţe digitale de cea mai bună calitate;
 • îmbunătăţirea standardelor, orientărilor  de dezvoltare şi practicilor de livrare.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul economic, tehnologii informaţionale;
 • experienţă în digital product management şi product analytics;
 • cunoştinţe în domeniul tehnologiilor digitale şi a ecosistemelor şi modul în care aceasta au impact asupra industriei bancare;
 • experienţă în gestiunea proiectelor;
 • abilităţi de a determina acţiuni adecvate şi de a finaliza proiecte cu direcţie redusă;
 • abilităţi de a respecta termenii limită şi de a prospera într-un mediu cu mai multe proiecte;
 • experienţă în procesele de dezvoltare agile;
 • capacităţi analitice bine dezvoltate;
 • calităţi de lider, nivel înalt de comunicare, auto-dezvoltare permanent;
 • reputaţie de afaceri impecabilă;
 • competenţă în limbile română, engleză şi rusă.
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

NEW! | Administrator de Sistem (MS SQL), Departamentul Tehnologii Informaţionale
 
Localitate:  Chişinău
Durată contract: Nedeterminată
Domeniu: IT
 
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • experienţă de muncă în administrarea bazelor de date MS SQL;
 • cunoaşterea la un nivel avansat a opţiunilor SQL Server - High Availability şi Disaster Recovery;
 • experienţă de creare şi gestionare ETL packages, proceduri, automatizări procese;
 • nivel avansat în depanări incidente;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea limbii engleze specifice domeniilor tehnice.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

NEW! | Specialist introducere date (1C), Direcţia Administrare
 
Sarcini şi responsabilităţi:

Introducerea în sistemul 1C a datelor privind:
 • OMVSD;
 • Mijloacele fixe;
 • Facturi;
 • Costuri clădiri;
 • Contracte de locaţiune;
 • Combustibil 
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • Studii superioare;
 • Cunoaşterea  sau deschiderea spre învăţare a sistemului 1C, versiunea 8.3;
 • Cunoştinţe privind  contabilitatea primară. 
Ce oferim?
 • salariu fix şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc. 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Auditor, Departamentul Audit Intern
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • efectuarea misiunilor de audit aferent activităţilor subunităţilor băncii;
 • analiza şi sistematizarea informaţiilor obţinute în urma controalelor desfăşurate.
Ce competenţe şi abilităţi e bine să deţineţi pentru noua funcţie:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă  în domeniul bancar  de minimum 12 luni;
 • cunoaşterea produselor şi proceselor bancare;
 • abilităţi analitice avansate şi de comunicare scrisă;
 • abilităţi de identificare a riscurilor aferente activităţii financiare;
 • capacităţi de organizare raţională şi eficientă a timpului, responsabilitate, integritate;
 • disponibilitate de a efectua deplasări la sediile băncii din teritoriu.
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Director Sucursale mun. Chişinău şi or. Ocniţa
 
Responsabilităţile funcţiei:
 • Gestionarea şi asigurarea bunei funcţionalităţi a echipei;
 • Îndeplinirea planului de vănzări;
 • Respectarea standardelor, procedurilor, instrucţiunilor elaborate aferent activităţii sucursalei.

Competenţe necesare:
 • Experienţă în sistemul bancar;
 • Abilităţi manageriale, organizatorice;
 • Abilităţi de a soluţiona problemele apărute în sucursală;
 • Aptitudini analitice;
 • Orientare spre rezultat.
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze un CV la adresa resurseumane@maib.md, indicînd poziţia pentru care aplică.

*Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Specialist gestiune date şi aplicaţii, Departamentul Riscuri
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 
dezvoltă procese şi proceduri de gestiune a datelor necesare analizei şi gestiunii riscurilor;
creează aplicaţii software sau proiectează programe la calculator care îndeplinesc sarcinile necesare stocării şi gestionării datelor utilizate;
participă la implementarea soluţiilor IT şi analitică - colectarea şi analiza cerinţelor existente, definirea cerinţelor noi de business, testarea şi implementarea acestora;
asigură calcularea şi marcarea corectă în bazele de date a creditelor cu grade specific de risc (de ex: default, forborne);
asigură procesarea şi integrarea datelor recepţionate în regim centralizat de la partenerii externi (de ex: Biroul Istoriilor de Credit);
asigură transferul datelor din vitrine de risc şi aplicaţiile conexe;
calculează limitele pre-aprobate/pre-selectate în baza criteriilor şi cerinţelor emise/aprobate.
 
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 
studii superioare în domeniul economic, IT;
experienţă de muncă în lucrul cu masive şi platforme de date;
cunoaşterea limbajelor de programare (SQL) şi instrumentelor de analiză a datelor;
capacitate de înţelegere a solicitărilor de raportare şi a le converti în cerinţe de business/tehnice;
atenţie sporită la detalii şi abilităţi de lucru în echipă.
 
Ce oferim?
 
salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
program de beneficii şi motivare non-financiară;
tichete de masă etc.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Încasator, mun. Chişinău, mun.Bălţi, Departamentul Administrare Numerar
 
Misiune post:
 
Asigură desfăşurarea activităţii aferente transportării mijloacelor băneşti şi alimentarea cu numerar a bancomatelor aflate în gestiune.
 
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 
studii medii de specialitate, pregătire specială în domeniu;
experienţă în transportarea valorilor;
capacităţi de a percepe şi a estima riscul aferent activităţii;
grad sporit de atenţie, spirit de observaţie;
abilităţi de lucru individual şi în echipă;
disponibilitate de lucru în schimburi.
 
Ce oferim?
 
salariu atractiv;
posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
program de beneficii şi motivare non-financiară;
tichete de masă etc.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Manager strategie gestionare active problematice
 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • vei organiza procesul de recuperare a sumelor restante;
 • vei monitoriza efectul acţiunilor de recuperare şi vei identifica zonele de optimizare pentru reducerea costului procesului de colectare;
 • vei dezvolta instrumente de colectare;
 • vei dezvolta template-uri pentru automatizarea raportării standardizate a procesului de recuperare pe niveluri de detaliere;
 • vei gestiona interacţiunea băncii cu companiile externe de colectare.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • experienţă de muncă în domeniu de minimum 2 ani;
 • cunoaşterea practicilor aferente procesului de colectare, strategii de contactare şi indicatori relevanţi colectării;
 • cunoaşterea limbajului de programare analitică (SQL);
 • competenţe aferente metodelor de testare şi control;
 • abilităţi de multitasking;
 • abilităţi analitice avansate, pro-activitate.
 Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Manager Proiecte Dezvoltare Produse Digitale, Departamentul Business Digital
 
Misiune post: Asigură crearea şi implimentarea proiectelor de produse/servicii digitale în cadrul Băncii

Principalele responsabilităţi:

 
Gestioneaza toate proiectele din propriul portofoliu;
Planifică si monitorizează alocarea de resurse pentru proiect;
Planifică si monitorizează realizarea tuturor activităţilor în cadrul proiectului;
Poartă responsabilitate pentru livrabilele proiectului cu respectarea termenenilor, nivelului estimat de cost si criteriilor minime de acceptanta;
Organizează si coordonează activităţile în cadrul echipelor de proiect;
Elaborează cerinţe tehnice privind modificarea/ îmbunătăţirea/ dezvoltarea sistemelor informaţionale;
Defineşte şi adaptează procesele de business existente în dependenţă de priorităţile şi obiectivele de dezvoltare ale Băncii;
Pregăteşte şi prezintă către Managementul băncii rapoarte periodice privind implementarea proiectelor;
Planifică si coordonează activităţile post proiect (promovare, suport, etc).
Monitorizeaza sistematic indicatorii economici serviciului dezvoltat;
Initiază cerinţe şi alte proiecte de optimizare şi creştere a metricilor de produs;
Organizează activităţi de User Research/CusDev;

Cerinţe:
 
Studii superioare în domeniul economic sau tehnologii informaţionale;
Cunoştinţe de baza UX şi Customer Jorney;
Cunoştinţe practice în digital product management şi product analytics;
Experienţa în gestiunea proiectelor constituie un avantaj;
Cunoaşterea limbii engleze – nivelul mediu/avansat;
Cunoştinţe PC la nivel de utilizator avansat.
 
Beneficii:
 
Program individual de dezvoltare profesională;
Posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
Pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
Oferte corporative la săli de sport;
Tichete de masă.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Manager suport creditare online, Departamentul Administrare Strategică a Riscului de Credit
 
Misiune post: dezvoltarea serviciilor fintech şi e–guvernare.
 
Sarcini şi responsabilităţi de bază:
 
defineşte şi elaborează strategia şi procedurile de creditare on-line;
administrează şi gestionează sistemul de creditare în mediul on-line;
asigură perfecţionarea şi dezvoltarea modificărilor din sistem;
dezvoltă şi implementează strategii de îmbunătăţire a relaţiilor cu clienţii;
oferă suport  şi propune soluţii necesare  activităţilor de menţinere şi dezvoltare a businessului;
efectuează activităţi de testare a proiectelor implementate;
furnizează şi prezintă rapoarte despre activitatea de creditare online.
 
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 
studii superioare economice sau TI;
experienţă  de minimum 1 an în domeniul business, analiză sisteme, programare;
cunoştinţe privind cartografierea şi modelarea fluxului de date;
cunoaşterea bazelor de date SQL, NoSQL şi a tehnicilor de analiză a afacerii (UML, BPMN);
cunoaşterea instrumentelor de gestionare (Jira, Confluence);
experienţă în utilizarea BRD, ERD pentru crearea cerinţelor tehnice;
cunoaşterea sistemelor CRM.
 
Ce oferim? 
 
salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă; 
posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
program de beneficii şi motivare non-financiară;
tichete de masă etc.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Recruiter, Departamentul Resurse Umane
 
Eşti deschis şi pasionat de domeniul resurselor umane atunci hai la MAIB! Candidează acum pentru funcţia de Recruiter în cadrul Departamentului Resurse Umane
 
Având experienţă, vei realiza end-to-end tot procesul de recrutare, de la briefing-ul iniţial cu managerii angajatori, până la follow-up-ul de intergrare al noilor colegi, post angajare, precum şi  asigurarea unei experienţe de recrutare pozitive pentru toţi candidaţii. 

Eşti candidatul ideal dacă ai:
 
•experienţă în recrutare de minimum 3 ani;
•nivel conversaţional de limba engleză (minimum B2);
•excelente abilităţi de comunicare şi de relaţionare;
•abilităţi de negociere, abordare pro-activă în soluţionarea sarcinilor complexe;
•capacitate de ascultare şi argumentare, de consultanţă;
•responsabilitate, organizare şi orientare spre client.

Ce oferim? 
 
•posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
•posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
•program de beneficii şi motivare non-financiară.
 
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Manager Tehnic pe proiectele de acceptanţă plaţi online  (Technical Manager for E-commerce payments acquiring)

Scopul principal: 
 
Managerul tehnic pe proiectele de acceptanta plăţi online, este persoana responsabila de asigurarea condiţiilor tehnice necesare pentru conectarea clienţilor interesaţi in serviciile de acceptanta plăţi online,  cat si gestiunea proiectelor tehnice aferente creşterii acestui domeniu.
 
Abilitaţi necesare:
 • Autonomie si orientare spre rezultat (self starter)
 • Pasiune pentru know-how-ul tehnic aferent serviciilor de plăţi
 • Capacitate de a lucra in echipa si spirit întreprinzător
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele de business şi a alinia deciziile tehnice in vederea satisfacerii scopurilor clienţilor, cat si strategiei MAIB.
Responsabilităţi de baza:
 • Asigura integrarea, testarea şi punerea in mediul de producţie a comerciantului in modulul de plăţi online (e-comm) si modulele aferente in timpul stabilit
 • Dezvolta funcţionalitatea de plăţi online/POS împreuna cu alte subdiviziuni a băncii
 • Monitorizează integritatea fluxurilor informaţional-financiare aferente operaţiunilor de achitare în mediul virtual.
 • Conlucrează cu echipele de suport, care asigura procesele interne de deservire a clientului.
 • Participă la negocierile cu agenţii economici – clienţi potenţiali a serviciilor de plăţi a băncii
 • Analizează şi interpretează datele despre interacţiunile clienţilor băncii pentru a identifica informaţii (insight-uri) utile în satisfacţia clienţilor si creşterii veniturilor băncii.
 • Participa la elaborarea şi actualizarea procedurilor, ce reglementează activitatea băncii şi relaţiile cu clienţii în domeniul acceptării cardurilor la plată.
Calificare şi experienţă: 
 • Studii superioare tehnice/IT sau in domeniul financiar
 • Cunoştinţe tehnice la nivel de utilizator avansat;
 • Cunoştinţe minime HTML/CSS/Java Script
 • Posibilităţi de interpretare a Log-urilor Linux 
 • Experienţa Project management 
 • Experienţă de interacţiune B2B este de dorit 
 • Experienţă 3 ani în domeniu similar
Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa si engleza
Remunerare:
 • Negociabila cu parte fixa mai sus ca media din domeniu, cat si remunerare variabila in funcţie de rezultatele personale si ale echipei.
Echipa:
 • Este nou formata si are obiective mari, gata sa respecte individualitatea fiecăruia, dar care va acţiona ca un totul întreg. 
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Manager produse segmentul private banking, Departamentul Dezvoltare Produse Retail

Manager produse segmentul private banking, Departamentul Dezvoltare Produse Retail

Misiune post:

 • Elaborarea şi gestionarea produselor pentru clienţii private banking.
Responsabilităţile funcţiei:
• Elaborarea şi gestionarea produselor din segmentul private banking prin prisma profitabilităţii şi creşterii fidelităţii clientului faţă de Bancă;
• Optimizarea fluxurilor şi proceselor interne de analiză şi acordare a produselor bancare clientelei din segmentul premiu;
• Iniţierea dezvoltărilor IT (Business Requirement), precum şi elaborarea/actualizarea Actelor Normative Interne;
• Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate, echipare, precum şi urmărirea executării lor.
Abilităţi necesare:
• Studii superioare şi experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (gestionarea şi/sau vânzarea produselor bancare);
• Cunoaşterea specificului produsului bancar -prin prisma funcţionalităţilor tehnice şi specificului comercial;
• Capacitate de analiză şi focus pe rezultat;
• Capacitate de comunicare interpersonală, sociabil/ă, capacitate de lucru atât în echipă cât şi individual;
• Abilităţi organizaţionale, respectarea termenului limită propus la realizarea task-urilor 
• Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză- nivel minim B1;
• Utilizator încrezut PC (Microsoft Office, Excel, Word, Power Point).
 
Ce oferim?
 
• Pachet salarial atractiv, parte variabilă pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
• Oportunitatea dezvoltării unei cariere într-un mediu profesional, sector bancar;
• Grafic de activitate stabil 5 zile săptămânal;
• Tichete de masă.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Manager Dezvoltare Reţea Plăti POS (Manager of POS payments network development)

MAIB este liderul incontestabil a industriei  financiar bancare din Republica Moldova in plina expansiune. Avem misiunea de a oferi fiecărui client servicii financiare esenţiale pentru el zi de zi.

Descrierea funcţiei:

Manager Dezvoltare Reţea Plăti POS (Manager of POS payments network development). Persoana selectată, va interacţiona cu comercianţii în vederea asigurării celei mai bune experienţe de plată, folosind soluţiile oferite de MAIB, în primul rând terminale de plată. Noul angajat va activa în componenţa Departamentului Sisteme de Plăţi.

Scopul principal:

Manager Dezvoltare Plăti POS, este persoana responsabilă de asigurarea condiţiilor comerciale, dar şi ocazional tehnice necesare pentru conectarea clienţilor interesaţi în serviciile de acceptanţă a plăţilor prin carduri bancare, folosind terminalele de plată (POS terminals), în vederea creşterii continue a portofoliului de clienţi MAIB în acest domeniu.
 
Abilitaţi personale necesare
 • Autonomie si orientare spre rezultat (self starter);
 • Abilităţi de negociere si convingere;
 • Abilitaţi de rezolvare reala a problemelor clienţilor;
 • Insistenta, răbdare, tact şi diplomaţie;
Capacitatea de a înţelege obiectivele de business şi a alinia deciziile sale in funcţie de scopurile companiei.

Responsabilităţi de baza
 • Iniţiază si gestionează negocierile cu agenţii economici – clienţii potenţiali pentru proiectele de acceptare a plaţilor prin cardurile bancare folosind terminale POS ; 
 • Negociază condiţiile contractuale cu partenerii noi B2B si menţine o relaţie de parteneriat de lunga durata cu clienţii existenţi;
 • Monitorizează integritatea fluxurilor financiare aferente operaţiunilor de achitare;
 • Conlucrează cu echipa de suport, inclusiv circulaţia raporturilor necesare cu colegii;
 • Participa la elaborarea şi actualizarea actelor normative, ce reglementează activitatea băncii în domeniul acceptării cardurilor la plată la puncte de vânzare;
 • Analizează şi interpretează datele despre interacţiunile clienţilor băncii pentru a identifica informaţii (insight-uri) utile în satisfacţia clienţilor.
 • Calificare şi experienţă:
 • Studii superioare în domeniul financiar, economic sau tehnic;
 • Cunoştinţe tehnice elementare în domeniul acceptării plaţilor;
 • Experienţă de interacţiune B2B
 • Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa si de dorit engleza
Remunerare:
Negociabilă cu parte fixă consistentă, cat şi remunerare variabilă în funcţie de rezultatele personale şi ale echipei.

Echipa:
Este nou formată şi are obiective mari, gata să respecte individualitatea fiecăruia, dar care va acţiona ca un tot întreg.
Persoanele* interesate sunt rugate să expedieze un CV la adresa resurseumane@maib.md  , indicînd poziţia pentru care aplică.
 
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!
*Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 

 

Coordonator transferuri băneşti

MAIB este liderul incontestabil a industriei  financiar bancare din Republica Moldova in plina expansiune. Avem misiunea de a oferi fiecărui client servicii financiare esenţiale pentru el zi de zi.

Descrierea funcţiei​:

Coordonator dezvoltare transferuri rapide (Fast Transfer Development Coordinator). Persoana selectata, va activa în cadrul grupului transferuri băneşti, unde va asigura dezvoltarea şi creşterea continuă a unui sector important pentru companie (transferuri rapide – remiteri de bani)  cu rulaje anuale de ordinul miliardelor de lei, in primul rând din remitentele internaţionale. Noul angajat va fi încadrat în componenţa Departamentului Sisteme de Plăţi, gestionat de Dorian Postevca în echipa de transferuri băneşti.

Scopul principal: 
 
Coordonator Dezvoltare transferuri rapide, este persoana care va asigura suportul acestei activităţi in cadrul băncii, asigurarea coordonării cu alte departamente interne a iniţiativelor legate de remitentele de bani, dar si negocierea condiţiilor de conlucrare cu reprezentanţii  platformelor internaţionale de remitente. Adiţional va cerceta piaţa în căutarea de produse inovatoare în acest domeniu, va studia fezabilitatea implementării unor produse noi, cat si va analiza in detalii datele disponibile in vederea identificării unor perspective noi de dezvoltare a produsului de remitente. Scopul sau este de a uşura si simplifica la maxim experienţa de efectuare a unei tranzacţii de remiteri de bani, astfel încât MAIB să devină adresa nr. 1 pentru clienţii care doresc să expedieze sau sa primească un transfer rapid bănesc.
 
Abilitaţi personale necesare
 • Organizare internă maximă, necesară pentru a asigura realizarea taskurilor stabilite;
 • Autonomie şi orientare spre rezultat;
 • Spirit analitic şi abilităţi de analiză a datelor folosind Microsoft Excel;
 • Capacitatea de a raporta şi vizualiza clar şi concis concluziile analizelor sale în PowerPoint;
 • Abilităţi de negociere;
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele de business şi a alinia deciziile sale în funcţie de scopurile companiei;
 • Simplitate şi transparenţă în relaţiile cu echipa.
Responsabilităţi de bază
 • Dezvoltarea şi implementarea si menţinerea proiectelor in domeniul transferurilor băneşti în conlucrare cu departamentele interne MAIB 
 • Pregătire în mod regulat a proceselor necesare pentru activităţile de menţinere si dezvoltare a business-ului. 
 • Negociere condiţiilor contractuale cu companiile de remiteri de bani, conform direcţiei de dezvoltare a băncii. 
 • Analiza profitabilităţii si evoluţiilor produsului sau.
 • Dezvoltarea şi implementarea strategiilor utile în îmbunătăţirea relaţiei, dedicării şi satisfacţiei cu clienţii.
 • Organizarea de promoţii şi campanii de marketing în colaborare cu Departamentul Marketing
 • Alte responsabilităţi care vor duce la îmbunătăţirea satisfacţiei partenerilor şi clienţilor MAIB.
Calificare şi experienţă: 
 
Calificări profesionale, formare profesională:
 • Studii superioare
 • Experienţă de interacţiune în domeniul remiterilor de bani este un avantaj 
 • Cunoaşterea Microsoft Excel, PowerPoint la nivel avansat va constitui un avantaj
Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa şi engleza
Remunerare:
 • Negociabila cu parte fixa consistenta si in plus remunerare variabila in funcţie de rezultatele personale si ale echipei.
Echipa:
 • Este nou formata si are obiective mari, gata sa respecte componenta individuala a fiecăruia, dar care va acţiona ca un totul întreg. ​

Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Manager Dezvoltare Relaţii Parteneri

MAIB este liderul incontestabil a industriei financiar bancare din Republica Moldova in plina expansiune. Avem misiunea de a oferi fiecărui client servicii financiare esenţiale pentru el zi de zi.

Descrierea funcţiei

Manager Dezvoltare Relaţii Parteneri (Partnerships Development Manager). Persoana selectata, va avea un grad mare de autonomie, necesara îndeplinirii unor obiective ambiţioase in creşterea unui sector important pentru companie si anume colectarea plăţilor de la persoane fizice si juridice prin canalele atât digitale (aplicaţii, terminale self service) cat si fizice (sucursale), in favoarea partenerilor companiei (operator utilităţi, comunicaţii, etc). Acest sector deja înregistrează rulaje anuale de ordinul miliardelor de lei, iar noul angajat va fi responsabil anume de relaţiile cu partenerii băncii si negocierea condiţiilor contractuale cu ei si va fi încadrat in cadrul Departamentului Sisteme de Plăţi, gestionat de Dorian Postevca.

Scopul principal:

Managerul Dezvoltare Relaţii Parteneri, este persoana responsabila de stabilirea strategiei B2B de atragere a noilor parteneri care îşi doresc sa organizeze colectarea plaţilor sale prin canalele băncii, cat si crearea condiţiilor pentru o relaţie sănătoasa pentru partenerii existenţi.
 
Abilitaţi personale necesare
 • Autonomie si orientare spre rezultat (self starter)
 • Organizare interna si dedicaţie de a construi un domeniu de la zero
 • Abilităţi de negociere si de rezolvare a problemelor
 • Insistenta, răbdare, tact şi diplomaţie
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele business şi a acţiona in funcţie de scopurile companiei.
 • Capacitatea de a analiza date din surse diferite in Excel si a identifica concluzii clare
 • Capacitatea de raporta si vizualiza clar si concis concluziile analizelor sale in PowerPoint
 • Capacitate de a organiza acţiunile echipei dedicate pentru acest sector.
Responsabilităţi de baza
 • Identificarea sistematica a partenerilor noi care îşi doresc ca banca sa intermedieze încasarea plaţilor prin sucursalele sale, dar si prin terminalele sale de self service sau aplicaţia MAIbank.
 • Negocierea condiţiilor contractuale cu partenerii B2B, conform strategiei de dezvoltare a băncii.
 • Menţinerea unei relaţii de parteneriat de lunga durata cu partenerii noi si existenţi a băncii.
 • Conlucrarea cu echipa de back, care asigura suportul contractual cu furnizorii noi si existenţi, cat si circulaţia raporturilor necesare cu colegii din contabilitate.
 • Dezvoltarea şi implementarea strategiilor utile în îmbunătăţirea relaţiei, dedicării şi satisfacţiei cu clienţii.
 • Colectarea, analiza şi interpretarea datelor despre interacţiunile clienţilor băncii pentru a identifica informaţii (insight-uri) utile.
 • Alte responsabilităţi care vor duce la îmbunătăţirea satisfacţiei partenerilor MAIB.
Calificare şi experienţă:

Calificări profesionale, formare profesională:
 • Studii superioare
 • Experienţă de interacţiune B2B
 • Experienţa de analiza si prezentare este de dorit
Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa si de dorit engleza
Remunerare:
 • Negociabila cu parte fixa si parte variabila in funcţie de rezultatele personale si a echipei
Ne vom bucura să facem echipă comună! Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidezi şi hai să excelăm profesional împreună!

 

Specialist politici de creditare SME, Departamentul Administrare Strategică a Riscului de Credit

Moldova Agroindbank  angajează Specialist politici de creditare SME în echipa dedicată în elaborarea politicilor, regulamentelor, instucţiunilor şi procedurilor de gestionare a riscului de credit. 

Sarcini şi responsabilităţi:

 • elaborează şi actualizează politicile, regulamentele, instrucţiunile şi procedurile, de gestionare a riscului de credit din aria de responsabilitate a Departamentului;
 • participă la crearea de noi produse pentru clienţii băncii împreună cu responsabilii de dezvoltare produse din cadrul liniei funcţionale SME, definind parametrii de risc şi procesul de creditare a clienţilor, conform politicilor de credit şi strategiei de risc a băncii;
 • participă la elaborarea şi/sau revizuirea instrucţiunilor/procedurilor, elaborate de către alte subunităţi ale băncii, generatoare de risc de credit;
 • elaborează, testează şi implementează verificările utilizate în aplicaţia de procesare a cererilor de credit;
 • participă la elaborarea şi testarea noilor funcţionalităţi din aplicaţia de procesare a cererilor de credit.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • abilităţi de organizare şi planificare, capacitate de gestionare a echipelor;
 • spirit pro-activ, capacitate de percepere şi asumare a responsabilităţii;
 • capacitate de a orienta proiectele spre soluţii eficiente;
 • capacitate de a expune simplu lucrurile complicate (verbal şi în scris).
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Ne vom bucura să facem echipă comună!
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează.

 

ŞEF TREZORERIE

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Monitorizarea şi gestionarea relaţiilor bancare ale organizaţiei şi gestionarea lichidităţii;
  • Gestionarea expunerii valutare şi a plăţilor în valută străină;
  • Prognozarea cerinţelor de finanţare şi de acoperire împotriva riscurilor pe termen mediu şi lung;
  • Managementul capitalului băncii;
  • Gestionarea zilnică a numerarului;oferirea suportului la schimbări în aplicaţie;
  • Gestionarea mecanismului de împrumut;
  • Gestionarea riscului ratei dobânzii şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor;
  • Gestionarea riscului valutar şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor valutare;
  • Analizarea diverselor scenarii şi riscuri, şi raportarea managementului superior;
  • Pregătirea rapoartelor pentru comitetul de conducere şi consiliul băncii;
  • Oferirea suportului pentru procesele de sfârşit de lună, în caz de necesitate.
Abilităţi şi competenţe:
 • Experienţă în conducerea diviziunii de trezorerie bancară;
 • Înţelegerea şi experienţa în contabilitatea de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, flux de numerar şi diverse instrumente financiare;O bună înţelegere a standardelor internaţionale de raportare financiară şi a contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor (de dorit cunoştinţe/expertiză în IFRS 9);
 • Cunoaştere temeinică a principiilor privind Preţurile de Transfer ale Fondurilor (FTP);
 • O înţelegere temeinică a pieţelor financiare, a instrumentelor financiare şi a titlurilor de creanţă;
 • Cunoaşterea relaţiilor şi  angajamentelor bancare;
 • Capacitatea de a lucra independent şi de a face parte dintr-o echipă extinsă;
 • Gestionarea corespunzătoare a informaţiilor sensibile;
 • Capacitatea excelentă de time management şi abilităţi organizaţionale;
 • Atenţie deosebită pentru detalii;
 • Abilităţi excelente în managementul relaţiilor cu clienţii şi în servicii pentru clienţi;
 • Jucător de echipă cu abilităţi de comunicare şi coordonare cu mai multe părţi;
 • Competenţe avansate în programe de calculator, inclusiv capacităţi de utilizare Microsoft Excel;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleză, rusă.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.
 

 

Specialist Suport Clienţi, Direcţia Contact Centru

Obiectivele postului:

 • Comunicarea telefonică şi oferirea suportului necesar clienţilor băncii

Profilul candidatului:

 • cunoaşterea avansată a limbilor română, rusă şi engleză;
 • abilităţi excelente de comunicare în scris;
 • cunoaşterea calculatorului (MS Office);
 • orientare către client.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra pe ture;
 • Posibilităţi de creştere în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Agent vânzări la telefon (Telesales):

Obiectivele postului:

 • Vânzarea prin telefon a serviciilor bancare pontenţialilor clienţi;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii MAIB şi fidelizarea lor prin serviciile oferite;
 • Identificarea oportunităţilor de vânzare şi a noilor clienţi.

Profilul candidatului:

 • Abilităţi de comunicare, vânzare şi negociere;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă;
 • Responsabilitate şi perseverenţă în atingerea obiectivelor;
 • Cunoştinţe elementare de operare PC (MS Office, Email);
 • Experienţa anterioară de vânzare la telefon constituie un avantaj.

Beneficii:

 • Posibilitatea de a lucra cu program de muncă deplin sau redus;
 • Oportunităţi de a creşte în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;

Persoanele interesate să candideze pentru postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Într-o banca lider, lucrează lideri. Vă aşteptăm în echipa Moldova Agroindbank!

 

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Ne vom bucura să fii parte a echipei Moldova Agroindbank.

Descarca fişa candidatului

Te invităm să trimiţi Fişa candidatului la adresa: resurseumane@maib.md