Close
Новости
Новости
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Тарифы и Общие условия
Тарифы и Общие условия
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Электронные выписки Transfer P2P Перевод T2C

Operaţiuni cu Valori Mobiliare de Stat

În calitate de Dealer Primar pe piaţa Valorilor Mobiliare de Stat (VMS), BC “Moldova-Agroindbank” SA, oferă clienţilor săi accesul la piaţa primară şi secundară a VMS.

Pe piaţa primară banca oferă clienţilor posiblitatea de a achiziţiona VMS prin intermediul licitaţiilor de vînzare a acestora pentru următoarele termene de scadenţă:
  • 91 zile;
  • 182 zile;
  • 364 zile;
  • 730 zile;
  • alte termene conform condiţiilor de emitere a VMS de către Ministerul Finanţelor.
Participarea la o nouă emisiune a VMS se va face în funcţie de calendarul (graficul) de desfăşurare a emisiunilor VMS aprobat de către Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
 
Pe piaţa secundară prin intermediul băncii clienţii pot efectua următoarele operaţiuni cu VMS:
  • Vînzarea/cumpărarea VMS;
  • Gajarea VMS;
  • Transferul VMS în/din contul unui dealer primar şi invers;
  • Acorduri REPO şi REVERSE REPO.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la operaţiuni cu VMS vă puteţi adresa în orice fililală a BC “Moldova-Agroindbank” SA.
 
Calendarul desfăşurării licitaţiilor de vînzare a VMS pe piaţa primară, comunicatele oficiale ale Ministerului Finanţelor de plasare a VMS, evoluţia ratelor dobînzilor la VMS, rezultatele licitaţiilor de vânzare a VMS, sunt accesibile la adresa-web “http://bnm.md/ro/content/piata-valorilor-mobiliare-de-stat”.