Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

MoneyGramBC “Moldova Agroindbank” S.A. oferă posibilitatea efectuării remiterilor de bani în EUR şi USD, prin intermediul sistemului “MoneyGram”, fără necesitatea deschiderii unui cont bancar. MoneyGram International este o companie-lider în domeniul transferurilor băneşti pe arena mondială, care oferă servicii de calitate în întreaga lume. Reţeaua globală a MoneyGram numără peste 350 000 filiale. Partenerii companiei sunt: instituţii financiare, oficii poştale şi reţele de comerţ din peste 200 de ţări.
  • Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 6 999 EUR sau 9 999 USD;
  • Comision la expediere – valoare fixă, variază în dependenţă de suma remiterii debani expediate şi ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. Vezi Tarifele MoneyGram;
  • Termenul de executare a remiterii: 2-10 minute;
  • Perioada de validitate a remiterii de bani – 90 zile din data efectuării acesteia (după care sistemul returnează automat transferul plătitorului);
  • Codul unic al remiterii de bani – cod unic format din 8 cifre, identificator care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani;
  • Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în soft-ul sistemului şi nu a fost eliberată beneficiarului. Anularea, returnarea şi modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de identitate valabil.
  • Modificarea remiterii de bani - pot fi modificate datele despre beneficiarul plăţii: nume, prenume, adresă.
  • Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani, codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele plătitorului*.
* Pentru detalii suplimentare, accesaţi Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în cadrul BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

Site-ul oficial „MoneyGram” http://global.moneygram.com/