Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Garanţii bancare

Stimate client,

Pentru a verifica dacă garanţia bancară a fost emisă de Moldova Agroindbank, completează câmpurile de mai jos cu datele din scrisoarea de garanţie pe care o deţii în original pe suport de hârtie: