Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Garanţii bancareGaranţia bancară este un angajament irevocabil al băncii, denumită garant, în favoarea unei persoane, denumită beneficiar, de a plăti o sumă de bani, în cazul în care o altă persoană (client al băncii), denumită ordonator, nu şi-a onorat obligaţia, asumată printr-un contract comercial sau de altă natură, pentru care a fost emisă garanţia bancară.
 
Moldova-Agroindbank oferă garanţii bancare în lei sau în valută străină, atât locale (beneficiarul şi ordonatorul sunt rezidenţi ai Republicii Moldova), cât şi externe (beneficiarul sau / şi ordonatorul sunt nerezidenţi ai Republicii Moldova).
 
Principalele tipuri de garanţii bancare oferite de bancă:
 
1. garanţia de plată (Payment Guarantee). Obiectul acestei garanţii bancare îl constituie acoperirea obligaţiilor cumpărătorului de a plăti o anumită sumă de bani conform unui contract comercial;
2. garanţia de angajare/garanţia ofertei (Bid Bond) prin care cumpărătorul se asigură că oferta vânzătorului nu va fi retrasă după ce el va accepta condiţiile acesteia. În acest fel, vânzătorul evită eventualele cheltuielile băneşti şi de timp pentru a face apel la noi oferte şi pentru a le examina;
3. garanţia de bună execuţie (Performance Bond) asigură executarea obligaţiilor contractuale conform condiţiilor şi termenelor stabilite;
4. garanţia de restituire a avansului (Advance Payment Guarantee) asigură garantarea întoarcerii sumei plătite în avans de către cumpărător, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către vânzător;
5. garanţia vamală se emite în favoarea Departamentului Vamal. Lista mărfurilor (producţiei) pentru care termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată la import poate fi prelungit se stabileşte prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
6. garanţia asigurării creditului reprezintă garantarea obligaţiilor de plată ale debitorului faţă de creditor, ce rezultă dintr-un anumit contract de împrumut;
7. contragaranţia bancară. Moldova-Agroindbank poate fi intermediară în cazul în care beneficiarul solicită ca garanţia să fie emisă de o bancă străină de prim rang. În acest caz, Moldova-Agroindbank emite o contragaranţie în favoarea băncii respective.
 
Avantaje pentru client:
 
posibilitatea amânării plăţii, care rezultă din obligaţiile contractuale şi / sau posibilitatea de a finanţa producţia fără mobilizarea mijloacelor circulante proprii;
denotă capacitatea ordonatorului de a-şi îndeplini obligaţia asumată prin contractul comercial, deoarece oferirea garanţiei bancare este condiţionată de verificarea de către bancă a solvabilităţii ordonatorului;
posibilitatea participării la concurs fără utilizarea mijloacelor circulante proprii;
costuri mai mici decât în cazul obţinerii unui credit bancar.
 
Pentru a verifica, dacă garanţia bancară a fost emisă de Moldova Agroindbank, accesează butonul de mai jos şi completează câmpurile cu datele din scrisoarea de garanţie, pe care o deţii în original pe suport de hârtie:

 
 
Verificare garanţii bancare