Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Garanţii bancare

Garanţie bancară: obligaţiune conform căreia banca poartă răspunderea pentru neîndeplinirea de către clientul băncii a obligaţiunilor financiare faţă de persoana tertă.

Beneficiar: Persoană juridică care este înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi satisface cerinţele băncii privind creditarea.

Scopul: Oferirea persoanei terţe a garanţiei acceptabile de îndeplinire la timp a obligaţiunii de către Beneficiar, de exemplu: pentru furnizarea mărfurilor, prestarea serviciilor, realizarea lucrărilor, precum şi amînarea plăţii TVA şi taxelor vamale, sau garantarea indeplinirii obligaţiunilor în cazul participării la tender etc.

Suma: în dependenţă de condiţiile contractelor de achizitionare a mărfurilor.

Termenul, suma şi condiţiile oferirii a garanţiei: Se determină reieşind din cerinţele persoanei terţe - beneficiarul garanţiei (conform contractului sau altui document ce reglementeaza plata), standardelor băncii şi condiţiilor contractului privind oferirea garanţiei bancare.

Valuta: Lei moldoveneşti şi valuta straină.

Cerinţe faţă de beneficiar: Să prezinte confirmare care va satisface banca privind posibilitatea efectuării plăţii din contul mijloacelor proprii.


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare