Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Finanţarea ordinelor de procurare

Finantarea ordinelor de procurare este o formă de creditare pentru finanţarea activităţii curente, care permite întreprinderii să îndeplinească o comandă de procurare. Este un produs de finanţare a comerţului, care se utilizează pentru:

  *   procurarea materiei prime;

  *   procurarea produselor semi-finite şi/sau produselor finite pentru vânzare;

  *   achitarea forţei de muncă desemnate pentru implementarea proiectului, salariilor şi altor plăţi;

  *   cheltuielile de procurare sau pregătire a ambalajului şi desenelor grafice;

  *   cheltuielile de testare, inspecţie (control) şi transport;

  *   achitarea asigurarii, TVA, taxelor vamale şi altor taxe aferente exportului;

  *   achitarea altor cheltuieli asociate cu producerea şi livrarea produselor fabricate;

  *   achitarea cheltuielilor de transportare a marfurilor.

Subiectii Finantarii Ordinelor de Procurare:

Creditor - BC "Moldova-Agroindbank" SA, care în baza ordinului de procurare acceptă creditarea clienţilor săi;

Vânzator (Debitor) - orice persoana juridică, activitatea căreia este desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova, care solicită Creditorului finanţarea ordinului de procurare;

Cumparator - contragentul Debitorului în baza ordinului de procurare;

Furnizorul - Contragentul Debitorului, furnizor de materie primă, utilizată la fabricarea produselor/prestarea serviciilor, care sunt preconizate de realizat Cumparatorului.

Suma creditului se stabileşte individual pentru fiecare debitor, în dependenţă de devizul de cheltuieli necesar pentru realizarea tranzacţiei, însă nu poate depăşi 2,5 mln MDL.

Termenul creditului: termenul este ajustat la termenul ordinului de procurare, dar nu poate depăşi termenul maxim de 12 luni;

Perioada de graţie la rambursarea creditului: maximum 12 luni, reieşind din termenele stabilite în ordinul de procurare.

Valuta creditului: MDL, USD, EUR.

Asigurarea creditului: mixt de bunuri mobile şi imobile, fidejusiunea şi garanţia persoanelor terţe. Totodată, creditul poate fi acordat fără gaj real, cu perfectarea gajului asupra universalităţii de bunuri mobile-creanţe băneşti.


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare