Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Credite pentru capital circulant

Moldova Agroindbank susţine întreprinderile mici la care apar necesităţi temporare în capital circulant suplimentar în legătură cu:

- majorarea activităţii, când investiţiile capitale în capitalul de bază trebuie să corespundă investiţiilor suplimentare în capitalul circulant;

- modificările temporare a conjuncturii pietii, la care întreprinderea trebuie flexibil sa reactioneze, majorând sau micşorând volumele de vânzări, ce necesită modificarea corespunzătoare a mărimii capitalului circulant implicat (cicluri comerciale);

-fluctuaţiile sezoniere a necesităţilor în capital circulant, caracteristice pentru un şir de ramuri;

-strategia de piaţă a întreprinderii;

Suma maximă a creditului  individual pentru fiecare debitor în parte, dar nu poate depăşi 70% din volumul anual de vânzări a debitorului.

Termenul creditului: se stabileşte, individual pentru fiecare debitor, reieşind din durata medie de rotaţie (în zile) a mijloacelor debitorului şi posibilităţile de rambursare a creditului, însă nu poate depăşi  24 luni. În unele cazuri termenul creditului poate constitui 36 luni, cu condiţia că această necesitate reiese din specificul activităţii debitorului.

Moneda: MDL, USD si EUR

Garanţii: în calitate de asigurare pot servi bunurile lichide care apartin debitorului gajist (împrumutatului sau persoanelor terţe) în drept de proprietate, precum şi cele procurate în viitor din contul mijloacelor de credit.

Cerinţe minime pentru clienţii potenţiali:

  *   Oferirea creditului pentru întreprinderi care activează nu mai puţin de 12 luni;

  *   Bilanţul lichid şi lipsa pierderilor pentru anul curent;

  *   Lipsa, la momentul depunerii cererii pentru credit, a datoriilor restante faţă de banca şi buget;

  *   Istoria de credit bună (daca anterior a beneficiat de credite);

  *   Beneficiarul trebuie să fie clientul băncii.

Ce documente trebuie să prezentaţi:

  *   Documentele de constituire şi alte documente în dependenţă de forma organizatorico-juridica a clientului;

  *   Solicitarea de credit;

  *   Rapoartele financiare;

  *   Documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în gaj băncii.


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare