Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Credite pentru capital circulant

Moldova Agroindbank sustine intreprinderile mici la care apar necesitati temporare in capital circulant suplimentar in legatura cu:
 • majorarea activitatii, cind investitiile capitale in capitalul de baza trebuie sa corespunda investitiilor suplimentare in capitalul circulant;
 • modificarile temporare a conjuncturii pietii, la care intreprinderea trebuie flexibil sa reactioneze, majorind sau micsorind volumele de vinzari, ce necesita modificarea corespunzatoare a marimii capitalului circulant implicat (cicluri comerciale);
 • fluctuatiile sezoniere a necesitatilor in capital circulant, caracteristice pentru un sir de ramuri;
 • strategia de piata a intreprinderii;
Suma maximă a creditului nu poate depăşi 70% din volumul anual de vânzări  a debitorului ( dar nu mai mare de 16.250 mii lei)

Suma maximală anuală de plată a creditelor şi dobânzilor (inclusiv la creditele primite anterior), nu trebuie să depăşească 50% din suma anuală a încasărilor de mijloace băneşti de la vânzări al anului precedent gestionar al debitorului sau încasărilor de mijloace băneşti de la vînzări pentru 12 luni de activitate a acestuia (în cazul dacă perioada de activitate în anul precedent gestionar este mai mică de 12 luni).

Termenul creditului: Se stabileşte, individual pentru fiecare debitor, reieşind din durata medie de rotaţie (în zile) a mijloacelor debitorului şi posibilităţile de rambursare a creditului.
Termenul maxim – 18 luni. În unele cazuri termenul creditului poate constitui 24 luni, cu condiţia că această necesitate reiese din specificul activităţii debitorului.

Creditul se acorda in valuta nationala (MDL), dolari SUA (USD) si EURO (EUR)

In calitate de asigurare poate servi gajul / gajul amanet al averii, fidejusiunea si garantia. Ca obiect al gajului pot servi orice bunuri lichide care apartin debitorului gajist (imprumutatului sau persoane terte) in drept de proprietate, precum si cele procurate in viitor din contul mijloacelor de credit.

Cerinte minime pentru clientii potentiali:
 
 
 
 
 • Oferirea creditului pentru intreprinderi care activeaza numai putin 12 luni.
 • Bilantul lichid si lipsa pierderilor pentru anul curent
 • Lipsa, la momentul depunerii cererii pentru credit, a datoriilor restante fata de banca si buget.
 • Istoria de credit buna (daca anterior s-a folosit de credite).
 • Beneficiarul trebuie sa fie clientul bancii
Ce documente trebuie sa prezentati:
 
 
 
 • Documentele de constituire si alte documente in dependenta de forma organizatorico-juridica a clientului
 • Solicitare de credit
 • Rapoarte financiare
 • Documentele care confirma dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse in gaj Bancii


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare