Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Credite

Credite

Clienţii corporativi pot beneficia de o gamă vastă de produse de creditare a activităţii curente şi a celei investiţionale. Creditarea se face în baza limitelor de credit stabilite individual, prin care se facilitează mult accestul clienţilor la finanţare.

Finanţarea capitalului circulant

Creditele pentru capital de lucru se acordă pe termen scurt şi mediu, in monedă naţională şi valute străine (USD, EUR) şi au drept scop finanţarea activităţii curente. Creditele pot fi acordate sub formă de credite ordinare sau linii de credite,  credite  revolving sau overdraft, în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile clientului. Condiţiile creditelor sunt competitive pe piaţă, se stabilesc individual, în funcţie de suma şi termenul creditului, de categoria de risc a debitorului.

Finanţarea proiectelor investiţionale

Creditele pentru scopuri investiţionale se acordă  pe termen mediu sau lung, de regulă, în tranşe, in vederea completării fondurilor de investiţii ale clienţilor: pentru achiziţii de terenuri, clădiri, utilaje, echipamente,  know-how, construcţii noi, reconstruiri sau modernizări de spaţii productive, renovări tehnice, sădirii si innoirii plantaţiilor multianuale, etc. Creditele investiţionale pot fi acordate în lei sau în valută, acceptând în calitate de garanţii diverse forme de asigurare a onorării obligaţiunilor de rambursare (ipoteca, bunuri mobile, garanţii bancare, etc.).
Banca acordă, de asemenea, credite pentru investiţii financiare, ce prevăd achiziţionarea acţiunilor şi / sau a cotelor de participaţie (cote - părţi) în  intreprinderi existente sau în proces de constituire.

Finanţarea activităţilor specifice

Creditarea companiilor de leasing, a companiilor de microfinanţare, a autorităţilor publice, a companiilor nerezidente se face, ţinând cont de specificul activităţii acestora, prin stabilirea unor condiţii şi termene convenabile asigurării incasărilor (fluxurilor) necesare rambursării in termen a creditelor.

Credite ipotecar-locative

Creditele ipotecar-locative se acordă pentru:
  • procurarea sau construcţia blocurilor de locuit, a caselor de locuit individuale şi altor obiecte imobiliare aferente, parte componentă a proiectelor locative;

  • reconstrucţia (consolidarea, modernizarea, amenajarea) sau extinderea imobilelor cu destinaţie de locuinţe permanente sau temporare;

  • reparaţia capitală a blocurilor locative.
Suma creditului depinde de valoarea proiectului locativ, aportul propriu al debitorului şi a investitorilor (beneficiarii de apartamente, case), valoarea garanţiilor propuse (ipoteca, drepturi patrimoniale, etc.).

Programe de finanţare OFI 

Banca este participant activ la toate programele de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii implementate in Republica Moldova de către instituţiile financiare internaţionale (OFI), cum ar fi BERD, Banca Mondială, IFC, BEI, EFSE, si altele.
Creditele din resurse OFI se acordă în condiţii şi termene stabilite, de regulă, de programele de finanţare corespunzătoare, conţin facilităţi pentru anumite activităţi sau categorii de agenţi economici şi au ca scop stimularea şi eficientizarea activităţii în anumite domenii ale economiei naţionale (agricultură, servicii, eficienţă energetică, antreprenoriat rural, etc.), bucurându-se de mare popularitate în rândul clienţilor.