Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Contact

 
Sistemul de remitere de bani “Contact” datorită experienţei de peste 12 ani pe piaţa serviciilor de remitere de bani asigură expedierea rapidă şi cu siguranţă a banilor Dvs.
Serviciile de remitere de bani “Contact” sunt prestate de circa 900 de instituţii financiare din peste 150 de ţări care formeaza o reţea de peste 333 mii de puncte de deservire.
  • Moneda remiterii de bani – EUR, USD, RUB şi MDL. În cazul conversiei sumei remiterii se aplică cursul valutar stabilit de sistemul “Contact”;
  • Limita maximă a remiterii de bani admisibilă pe zi per persoană: 10.000 USD/EUR sau 600.000 RUB;
  • Comision la expediere – de la 1,2% - 1,5% sau valoare fixă, variază în dependenţă de suma remiterii debani expediate şi ţara destinatară. Comisionul se achită de către plătitor. Vezi Tarifele Contact;
  • Termenul de executare a remiterii: 2-10 minute;
  • Perioada de validitate a remiterii de bani – 3 ani, din data efectuării acesteia (după care sistemul returnează automat transferul plătitorului);
  • Codul unic al remiterii de bani – formatul numărului până la 16 cifre, identificator care este comunicat de beneficiar la bancă pentru primirea remiterii de bani;
  • Anularea/returnarea/ modificarea remiterii de bani poate fi efectuată doar de către operatorul şi de locaţia care a efectuat expedierea, cu condiţia ca remiterea de bani să fie disponibilă spre plată în soft-ul sistemului şi nu a fost eliberată beneficiarului. Anularea, returnarea şi modificarea remiterii de bani se efectuează în baza solicitării scrise a plătitorului şi a actului de identitate valabil.
  • Modificarea remiterii de bani - pot fi modificate datele despre beneficiarul plăţii: nume, prenume, adresă.
  • Pentru primirea remiterii de bani beneficiarul va prezenta operatorului băncii actul de identitate valabil, în original şi detaliile transferului: denumirea sistemului de remitere de bani, codul, suma şi valuta remiterii de bani, ţara din care s-a expediat remiterea de bani, numele, prenumele plătitorului*.
* Pentru detalii suplimentare, accesaţi Regulile de prestare a serviciilor de remiteri de bani în cadrul BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

Site-ul official “Contact” www.contact-sys.com

Tarif promoţional pentru remitenţe expediate în Turcia 

În perioada 25.02.2019 - 31.12.2019, pentru expedierea remiterilor de bani în Turcia prin sistemul „Contact” comisionul achitat de client va constitui 0,95% din sumă.
Eliberarea remitenţelor în Turcia se va executa în punctele de deservire al agentului Universal Payment Transfer (UPT).