Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Activitatea de leasing

Activitatea de leasing

BC ”Moldova Agroindbank” S.A. este prima bancă care a creat o companie de leasing - ”MAIB-Leasing” S.A. Evenimentul dat a fost unul de pionerat, oferind clienţilor cele mai inovative şi competitive posibilităţi de finanţare.

Serviciile ”MAIB-Leasing” combină:
 • capacitatea financiară a BC ”Moldova Agroindbank” S.A.;
 • dorinţa de a furniza clienţilor servicii de calitate.
 • profesionalismul de a identifica şi materializa soluţia optimă pentru nevoile dvs.
Genurile de activitate:

1. Leasing financiar pentru achiziţionarea:
 • Automobilelor şi autocamioanelor;
 • Autobuselor şi microbuselor;
 • Echipamentelor şi utilajelor;
 • Tehnicii Agricole;
 • Imobilelor cu destinaţie locativă şi de producţie;
 • Tehnică de birou.
2. Acordarea serviciilor aferente leasingului;

3. Acordarea serviciilor de consultanţă financiară.

Avantajele finanţării în leasing:
 
 1. Posibilitatea realizării investiţiilor mari chiar şi de către societăţile care nu dispun de resursele financiare necesare, dar care au perspective de dezvoltare;
 2. Eşalonarea costului de achiziţie a activelor de capital pe toată durata de funcţionare a acestora;
 3. Cuantificarea exactă a cheltuielilor de leasing pe toată durata contractului;
 4. Evitarea imobilizării, la momentul iniţial, a întregii sume necesare achiziţionării respectivului activ;
 5. Listă redusă de documente aferente cererii de finanţare în sistem de leasing;
 6. Dobîndă avantajoasă pentru finanţare în valută naţională şi străină.

Mai multă informaţie referitor la serviciile prestate de “MAIB-Leasing” S.A. găsiţi pe pagina oficială a companiei www.leasing.md la tel: (022) 844 202 sau la numărul la linia verde: 0 800 88888 (apel gratuit).

Adresa “MAIB-Leasing”S.A.:

str. Tighina, 49/4, (etajul 4)
mun. Chişinău, MD-2001