Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Acreditive

Acreditiv: Obligaţiune primită asupra sa de către bancă de a achita exportatorului marfa expediată / livrată sau serviciile prestate în termenul indicat în acreditiv cu condiţia ca exportatorul va îndeplini toate condiţiile, indicate în acreditiv. Permite importatorului de a minimaliza riscul nelivrării mărfii de către partenerul de peste hotarele republicii.
 
Beneficiar: Persoanele juridice înregistrate în conformitate cu legislatia Republicii Moldova care practică efectuarea operaţiunilor de import a marfurilor de peste hotare republicii.
 
Scopul: Primirea resurselor financiare şi consultaţiilor experţilor pentru efectuarea tranzacţiilor de comerş extern, prin deschiderea şi confirmarea acreditivelor la importul de marfuri, de mijloace fixe (utilaj, mijloace de transport s. a.).
 
Suma:  În dependenţă de condiţiile contractelor de achizitionare a mărfurilor.
 
Termenul:  Se stabileşte pentru fiecare caz în parte.
 
Valuta:  Lei moldovenesti si valuta straina
 
Cerinte fata de beneficiar: 
 
 
 
  • să fie înregistrat în conformitate cu legislaţia RM în vigoare;
  • să dispună şi să prezinte în bancă contractul încheiat cu compania străină privind importul de mărfuri;
  • experienţa de lucru în domeniu;
  • să dispună de încasări băneşti suficiente pentru deservirea datoriei.
Avantaje pentru beneficiar:
 
 
  • Deschiderea de către bancă a acreditivului reprezinţă o confirmare indirectă exportatorului despre solvabilitatea Beneficiarului şi certifică siguranţa lui;
  • Propunând exportatorului încrederea în primirea plăţii în forma de acreditiv, Beneficiarul primeşte marfa cu amanarea plăţii şi o poate achita sau din contul mijloacelor proprii, sau din contul creditului băncii;
  • Utilizarea acreditivului permite să se evite efectuarea plăţii în avans şi micşorează riscul pierderilor de la neonorarea de către exportator a obligaţiunilor de livrare a mărfurilor, deoarece plata se realizează numai după îndeplinirea de către exportator a tuturor condiţiilor acreditivului.


Completează cererea pentru a primi oferta


Sunt de acord cu utilizarea datelor personale pentru examinarea cererii de credit
Vom reveni cu un apel telefonic pentru a discuta oportunităţile de finanţare