Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C
Aviz privind organizarea achiziţiei concursului de oferte privind achiziţia lucrărilor de proiectare, instalare, reconstrucţie/modernizare a reţelelor şi instalaţiilor electrice în subdiviziunile BC"Moldova-Agroindbank" S.A. 10.06.2021

Aviz privind organizarea achiziţiei concursului de oferte privind achiziţia lucrărilor de proiectare, instalare, reconstrucţie/modernizare a reţelelor şi instalaţiilor electrice în subdiviziunile BC"Moldova-Agroindbank" S.A.

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. organizează concursul de oferte privind achiziţia lucrărilor de proiectare, instalare, reconstrucţie/modernizare a reţelelor şi instalaţiilor electrice în subdiviziunile BC"Moldova-Agroindbank" S.A.

Cerinţele de eligibilitate:
 
1. Experienţa ofertantului în domeniu nu mai mică de 3 ani;
2. Experienţa generală, partenerii – se prezintă lista beneficiari de servicii similare din ultimii 2 ani;
3. Scrisori de recomandare;
4. Calitatea bunurilor - confirmate de certificate de calitate (conformitate);
5. Confirmarea existenţei bazei tehnico – materială a ofertantului, numărul şi calificarea personalului de specialitate;
6. Declaratii privind eligibilitate (se anexează);
7. Informaţia despre beneficiarii efectivi ai companie (se anexează);
8. Situaţia privind rezultatele financiare ale ofertantului – se prezintă rapoartele financiare pentru 2019 sau 2020, pentru care an au informatiile auditate;
9. Copia certificatelor de înregistrare ca plătitor de TVA;
10. Licenţa sau autorizaţia pentru activitatea permisă;
11. Extrasul valabil din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 
Companiile interesate îşi vor evalua obiectiv eligibilitatea pentru achiziţia în cauză, capacitatea de a prezenta oferta, conform cerinţelor băncii, şi vor expedia în adresa Serviciului Achiziţii  scrisoarea de intenţie de participare, conform formularului prezentat de bancă.

Data limită de expediere a  scrisorii de intenţie de participare: 15.06.2021, inclusiv, orele 17:00.

Avizul băncii nu constituie o obligaţiune a băncii de a efectua achiziţia şi banca este în drept să refuze efectuarea achiziţiei în orice moment, până la semnarea contractului cu ofertantul câştigător al achiziţiei.


Contacte: achizitii@maib.md / 022 303 519/ 068 600 576