Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C
Loans

Loans

Produsele de credit create de BC ”Moldova Agroindbank” SA, dau valoare afacerii dumneavoastră, asigurîndu-vă succesul dorit pe termen lung!

Aceste produse sunt destinate creditării activităţii curente, a investiţiilor oferind şi diverse facilităţi.

Avantajele creditării de către Moldova Agroindbank:

1. creditare operativă, flexibilă şi adaptabilă cerinţelor clientului;

2. rapiditate în perfectarea documentelor;

3. suportul experţilor de creditare la perfectarea documentelor necesare;

4. poziţie flexibilă în asigurarea creditului;

5. scheme de rambursare favorabile;

6. acoperirea unei sfere largi a cerinţelor clientului.

Creditorul are dreptul să modifice în mod unilateral, rata dobânzii pentru utilizarea Creditului, în funcţie de rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei, de rata inflaţiei şi de evoluţia pieţei, ţinându-se cont de regulile echităţii, anunţând în scris despre aceasta Debitorul cu 30 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a ratei modificate, cu anexarea informaţiei privind modificarea corespunzătoare a sumelor datorate. Mărimea ratei noi a dobînzii se va aplica la soldul creditului existent la data modificării.

În cazul dezacordului cu noua rată a dobânzii, Debitorul se obligă să informeze în scris Creditorul despre dezacord în termen de 7 zile de la data primirii înştiinţării de la Creditor şi să restituie anticipat Creditul, să achite dobânda şi alte plăţi.

În cazul neprimirii de la Debitor a înştiinţării scrise despre dezacordul cu noua rată a dobânzii în termenul sus-menţionat, noua rată a dobânzii se consideră acceptată de către Debitor.