Close
Liber card - achitare în rate
Parteneri Promoţii Aplică acum
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking eStatements
Transfer P2P Transfer T2C

Current operations

BC „Moldova Agroindbank” SA oferă persoanelor juridice servicii de deschidere şi deservire a conturilor curente, care sunt atât în monedă naţională cât şi cea străină.

Serviciile de decontare sunt efectuate în filiala unde clientul are contul deschis. Operaţiunile se efectuează în limita sumei disponibile din cont, iar în lipsa epuizării acesteia, se pot efectua operaţiuni de excepţii prevăzute în legislaţie.
Efectuarea tranzacţiilor prin conturile curente se efectuează conform orarului de lucru cu clienţii în filiale.

Pentru comoditate, MAIB oferă clienţilor săi posibilitatea efectuării tranzacţiilor prin intermediul serviciilor electronice: sistemele informatice de tipul „Client -Bancă” şi „Internet Banking”, care permit clienţilor băncii efectuarea tranzacţiilor în afara oficiului instituţiei.

Pentru deschiderea conturilor curente este necesar de a prezenta la bancă următorul pachet de documente:

Pentru deschiderea unui cont curent este nevoie de:
cererea de deschidere a contului;
copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, sau alte documente, care confirmă înregistrarea de stat, conform legislaţiei în vigoare, autentificată notarial;
copia documentului de constituire (statutul, regulamentul, contractul de constituire etc.) autentificată notarial;
copia certificatului de atribuire a codului fiscal autentificată notarial;
fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (2 exemplare) autentificată notarial, sau în prezenţa persoanei responsabile a băncii (contabilului-şef sau contabilului-şef adjunct);
extrasul din Registrul Comercial de Stat ce confirmă persoana împuternicită să administreze întreprinderea, eliberat de Camera Înregistrării de Stat sau de structurile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat.
copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
actul sau copia actului autentificată notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
alte documente la cererea băncii.

Pentru persoanele juridice nerezidente, în lipsa copiei certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sau a altor documente, care confirmă înregistrarea de stat conform legislaţiei în vigoare, se poate prezenta copia extrasului din registrul comercial al ţării de reşedinţă privind înregistrarea întreprinderii în calitate de persoană juridică şi copia documentului care confirmă statutul legal în Republica Moldova şi/sau copia documentului care confirmă înregistrare de stat în ţara de provenienţă.

Pentru deschiderea unui cont curent provizoriu este nevoie de:

cererea privind deschiderea contului;
copia contractului de constituire sau a altui document care confirmă constituirea întreprinderii (autentificată notarial);
decizia privind emisia suplimentară (la plasarea acţiunilor emisiei suplimentare);
fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei autentificată notarial (2 exemplare), (la plasarea acţiunilor emisiei suplimentare);
alte documente la cererea băncii;
copia actului de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
actul sau copia actului autentificata notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită).