Close
Новости
Новости Aniversare 25
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Депозиты
Clasic Clasic+
Электронные услуги
Internet Banking СМС-Уведомления E-statement
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления E-statements
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements Системаэлектронных TerminaleMultifuncţionale
Информация об управлении банка

Информация об управлении банка

2015

PDF, 592.74 KB STATUTUL BANCII PDF, 1.99 MB INFORMAŢIA PRIVIND DESCRIEREA STRATEGIEI GESTIONĂRII RISCURILOR ÎN BANCĂ
PDF, 116.54 KB LISTA ACTIVITĂŢILOR PERMISE ÎN OFICIILE SECUNDARE ALE BĂNCII PDF, 422.85 KB ACTIVITATEA FILIALELOR BANCII
PDF, 175.84 KB POLITICA PRIVIND SECURITATEA INFORMATIONALA PDF, 74.23 KB INFORMATII PRIVIND SISTEMUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR
DOC, 52.5 KB MODALITĂŢILE DE ÎNTOCMIRE A SESIZĂRILOR / RECLAMAŢIILOR / PLÎNGERILOR CLIENŢILOR ŞI SOLUŢIONAREA LOR. PDF, 263.77 KB LISTA PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ ANGAJEZE BANCA ÎN RELAŢII CONTRACTUALE
PDF, 346.86 KB INFORMATIA CU PRIVIRE LA DIRECTIILE PRINCIPALE STRATEGICE ALE BANCII PDF, 8.54 MB RAPORTUL PREŞEDINTELUI COMITETULUI DE CONDUCERE AL BĂNCII - ANUL 2014
PDF, 34.91 KB INFORMATIE CU PRIVIRE LA EXTERNALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE IMPORTANŢĂ MATERIALĂ PDF, 88.95 KB Информация об акционерах и/или группах согласованно деиствующих лиц и которые владеют существенными долями в уставном капитале банка и о выгодоприобретающих собственниках
PDF, 198.97 KB INFORMATIA CU PRIVIRE LA MEMBRII CONSILIULUI BANCII, ORGANULUI EXECUTIV, VICEPRESEDINTII BĂNCII ŞI CONTABILUL-SEF PDF, 298.06 KB LICENTA BANCII
PDF, 268.8 KB "REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA DEZVALUIREA DE CATRE BANCILE AUTORIZATE DIN REPUBLICA MOLDOVA A INFORMATIEI DESPRE ACTIVITATEA LOR FINANCIARA"