Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice

Scurt istoric

Moldova Agroindbank şi-a început activitatea în 1991, într-o perioadă marcată de restructurarea radicală a societăţii în general şi a economiei în particular. Schimbările în societate au determinat banca să adopte noi strategii, bine definite, care au putut răspunde solicitărilor unei pieţe în formare. În acest scop banca a extins reţeaua de filiale şi reprezentanţe, a valorificat noi segmente ale pieţei produselor bancare, a stabilit relaţii de corespondenţă cu bănci din străinătate şi relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, fapt ce a consolidat poziţia băncii pe piaţa bancară a republicii.

Experienţa acestei perioade a demonstrat că echipa de manageri şi de angajaţi ai Moldova Agroindbank este capabilă să facă faţă oricăror provocări ale pieţei şi să realizeze cu succes obiectivele strategice trasate.

Situaţia economică deloc favorabilă din anul 2009, strâns corelată cu criza înregistrată la nivel mondial, a adus noi provocări, care au determinat banca să-şi ajusteze strategia la noile circumstanţe, pentru a face faţă noilor solicitări ale pieţei şi pentru a fi aproape de clienţii săi. Pe durata întregii sale activităţi, Moldova Agroindbank a îndeplinit, pe lângă rolul de bancă universală şi operativă, un rol de bancă-lider, fiind promotorul unor acţiuni care au dus la consolidarea întregului sistem bancar al ţării.

Astfel, în activitatea sa Moldova Agroindbank:

 • a stabilit relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, materializînd premise pentru atragerea capitalului străin în economia ţării;

 • a iniţiat fondarea companiei interbancare de procesare a card-urilor, iar mai tîrziu a obţinut certificarea  pentru utilizarea cardurilor cu cip, care asigură o mai bună protecţie împotriva fraudei. Banca a finalizat cu succes modernizarea integrală a reţelei de acceptare a cardurilor cu cip, care cuprinde toată reţeaua de bancomate, POS-terminale de plată la comercianţi, filialele şi reprezentanţele băncii;

 • sesizînd importanţa dezvoltării pieţei financiare a ţării prin implementarea noilor mecanisme financiare, banca fondeaza în anul 2002 compania MAIB Leasing, companie subsidiară, în care banca deţine 100% din acţiuni şi care în prezent se află în topul companiilor de leasing pe piaţa financiară a Republicii Moldova;

 • a implementat noul sistem informatic Globus (Temenos) - soluţie complexă şi performantă, care menţine accesul On-Line şi procesarea centralizată, în regim de timp real a datelor, oferă instrumente moderne şi eficiente de administrare şi analiză etc.;

 • a fost una din primele organizaţii financiare din statele CSI, care, prin colaborare cu compania IBM, în 2006 a finalizat modernizarea noului server, creînd un centru de tip cluster distribuit geografic de prelucrare a datelor pe baza platformei UNIX a IBM cu utilizarea tehnologiilor SAN şi IBM On Demand. Banca a fost una din primele instituţii financiare din lume care a utilizat noul standard avansat de 4Gb Fibre Channel. Această arhitectură a sistemului informaţional permite asigurarea unei securităţi sporite, monitorizarea deplină a datelor şi funcţionarea neîntreruptă a băncii chiar şi în cazul apariţiei unor defecţiuni ale infrastructurii;

 • a optimizat sistemul de gestiune a riscurilor bancare şi procedurile de control intern în scopul protejării profitabilităţii băncii;

 • a lansat un plan de restructurare de proporţii a băncii, implementînd un model unic de business, orientat spre deservirea specializată şi eficientă a segmentelor de clienţi Comerciali şi Retail, fiind prima bancă din ţară care a creat o diviziune specializată pentru deservirea clienţilor comerciali;

 • a iniţiat lucrări de amploare în vederea dezvoltării sistemelor de deservire a clienţilor la distanţă, bazate pe cardul bancar şi Internet, materializînd astfel premisele aplicării pe larg în bancă a tehnologiilor moderne şi dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie: bancomate, POS-uri, servicii bancare la distanţă de tipul SMS-Banking, Telefon-Banking si Internet Banking, atît pentru persoanele juridice, cît şi fizice;

 • a extins reţeaua de parteneri şi a intensificat lucrul în ceea ce priveşte transferurile internaţionale;

 • a lansat în premieră în ţară Carduri cu design personalizat Clic Card, care oferă posibilitatea creării de către client a design-ului personalizat direct pe site-ul bănci;

 • a implementat programe de fidelizare a clienţilor;

 • a aprobat şi implementat în practica Politică de guvernare corporativă, care asigură funcţionarea băncii într-o manieră corectă, a insistuit în bancă o administrare şi un control intern orientat spre transparenţă, responsabilitate şi informare publică corectă;

 • a implementat serviciul Call Center, pentru a veni în sprijinul clienţilor interesaţi să obţină uşor informaţii cu privire la oferta de produse şi servicii ale băncii;

 • a inaugurat primul Centru Regional - o subdiviziune structurală a băncii care gestionează şi asigură activitatea eficientă a 22 de filiale din subordinea sa şi pune în evidenţă valori de profesionalism, integritate, coerenţă, unitate, competenţă şi responsabilitate pentru activitatea bancară a filialelor, îndreptată spre eficientizarea şi asigurarea continuităţii activităţii filialelor, reprezentanţelor şi PSV-urilor din subordine;

 • realizează, cu susţinerea Fondului European pentru Europa de Sud–Est şi asistenţa consultanţilor LFS Financial Systems GmbH, proiectul de microcreditare, în cadrul căruia se aplică tehnologia specială de creditare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor ce activează în domeniul serviciilor, comerţului şi producerii;

 • în premieră pentru sistemul bancar al ţării a implementat un sistem integrat de gestiune a creditelor pentru persoane fizice - Retail Loan Application (RLA) - functionalităţile căruia acoperă întreaga activitate a utilizatorilor din cadrul băncii şi permite lărgirea reţelei băncii prin utilizarea canalelor de distribuţie alternative, inclusiv colaborarea în cadrul programelor de parteneriat cu clienţii băncii din domeniul comerţului, atribuindu-le acestora funcţii de agenţi de vînzări. Astfel persoanelor fizice li se oferă posibilitatea întocmirii creditului nemijlocit la punctul de vînzare, fără a se deplasa la bancă;

 • are în prezent în acţionariatul băncii şi investitori străini, ceea ce confirmă încrederea acestora în perspectivele de dezvoltare a băncii;

 • în comun cu diverse organizaţii financiare internaţionale precum EFSE, BIRD, BERD, USAID, RISP, FIDA etc, banca derulează o serie de proiecte pentru susţinerea clienţilor din diverse segmente. În 2009, BERD a acordat Moldova Agroindbank un împrumut de 20 de milioane de Euro şi EFSE 15 milioane de Euro, pentru creditarea business-ului mic şi mijlociu din Republica Moldova, ceea ce a sporit disponibilitatea resurselor financiare atît de necesare business-ului mic din Moldova şi a permis unui număr mai mare de antreprenori locali să acceseze credite bancare pentru dezvoltarea afacerilor;

 • a adus pe piaţa un şir de produse, servicii şi soluţii noi pentru a-i ajuta pe clienţi să treacă mai uşor peste consecinţele actualei crizei economice oferindu-le condiţii mai avantajoase pentru produsele de creditare;

 • ca o soluţie anticriză, destinată clienţilor aflaţi în dificultate, banca a iniţiat restructurarea sau prorogarea scadenţei creditelor, venind în întîmpinarea clienţilor băncii cu programe individuale de susţinere a afacerilor;

 • a finalizat cu succes implementarea în luna ianuarie 2010 a Proiectului privind migrarea sistemului Globus la versiunea T24;

 • în 2009 banca a fost nominalizată de catre Serviciul transferurilor globale "Citigroup" (Citigroup Global Transaction Services) cu "Premiul calităţii" pentru calitatea înaltă a operaţiunilor de transferuri ale mijloacelor băneşti;

 • este prima instituţie bancară din Moldova care a obţinut în anul 2009 certificarea conform celui mai recunoscut standard de management al securităţii informaţionale la nivel mondial - ISO 27001:2005 - care presupune trecerea la o structură calitativ nouă de organizare a securităţii informaţiei, asigură continuitatea afacerii şi creşterea eficienţei băncii.

 • în 2010 banca a devenit prima instituţie bancară din Moldova, nominalizată de către revista britanică „Finance Central Europe” drept cea mai bună bancă în Republica Moldova a deceniului 2000-2010;

 • banca şi-a înregistrat marca comercială în Registrul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale;

 • împreună cu Fondul regional de investire directă „Western NIS Enterprise Fund”, banca a implementat proiectul „Glass Container Prim” - construcţia primei fabrici de producere a recipienţilor din sticlă transparentă din Moldova, în valoare de circa 40 mln de dolari, care a devenit unicul proiect de o asemena anvergură pentru ţara noastră;

 • banca a obţinut două noi linii internaţionale de creditare: din partea Corporaţiei Financiare Internaţionale şi BERD şi este desemnată drept cîştigătoare a tenderului pentru dreptul de a administra conturile Fondului „Provocările Mileniului Moldova”.

 • banca are un număr record de clienţi – 600 mii persoane fizice şi juridice.

Realizările şi performanţele înregistrate de bancă i-au fortificat poziţiile, Moldova Agroindbank fiind gata să răspundă provocărilor viitoare, în vederea prosperării băncii şi a clienţilor săi.