Close
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking ExtraseElectronice CereriElectronice TerminaleMultifuncţionale

Profitabil Senior

Profitabil Senior
Depozit de economii on-line
7,5%
anual în MDL
 
-


 Termenul de plată: lunar

 Soldul minim: 100 MDL

 Depuneri suplimentare: nu se admit

 Retrageri din cont: nu se admit

 Prelungirea automată: nu se efectuează

 
-
 
  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII  •  
  1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte.

  2. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

  3. La deschiderea depozitului se va prezenta actul de identitate şi legitimaţia de pensionar.

  4. Depozitul se oferă pensionarilor, deţinători ai CARDULUI DE PENSIE, emis de Moldova Agroindbank.

Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 04.03.2017
 
Termen, zile Rata dobînzii flotantă (anuală) MDL
365 zile 7.5%
 
Calculator