Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements ElectronicApplications MultifunctionTerminals

Senior Clasic

    Depozit Senior Clasic  
               8.5%                                             anual în MDL
  Termenul de plată: lunar
  Depuneri suplimentare: nu se admit
  Prelungirea automată: nu se efectuează
  Retrageri din cont: nu se admit
 
  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII
  • CALCULATOR
 
  Soldul minim: 1000 MDL / 100 USD/EUR

1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte.

2. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul
prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

3. Dobînda se plăteşte lunar, în dependenţă de data deschiderii contului de depozit (la expirarea fiecărei luni de păstrare a depozitului)

4. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se recalculează la rata dobînzii pentru depozitul „Clasic” pe termen de 365 zile, la data restituirii depozitului, şi se achită pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului

5. Cu derogare de la prevederile p. 2-4, în caz de stabilire a gradului I de invaliditate a deponentului sau de deces al deponentului, la restituirea depozitului, înainte de expirarea termenului depozitului, dobînda se calculează şi se achită pentru termenul efectiv de păstrare a mijloacelor băneşti în contul de depozit.

 
Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 04.03.2017   
 
Termen, zile Rata dobînzii flotantă (anuală) MDL Rata dobînzii flotantă (anuală) MDL USD/EUR
740 zile 8.5% 3.75% / 3.50%