Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements ElectronicApplications MultifunctionTerminals

Credite persoane fizice - lucrători migranţi

Credit Imobiliar – este cel mai scurt drum către noua ta casă. 

BC „Moldova Agroindbank” SA a lansat o ofertă bancară specială destinată concetăţenilor noştri plecaţi peste hotare - „Credit imobiliar pentru lucrătorii migranţi”.
Beneficiari ai acestui produs sînt atît lucrătorii migranţi, cît şi soţ/soţia, rudele lor de gradul I, care primesc remitenţe în Moldova. 

Creditul este destinat:
  • Procurării sau construcţiei imobilului cu destinaţie locativă,
  • consolidării, extinderii, reconstrucţiei, finisării sau reparaţiei capitale a locuinţei.
  • refinanţării creditului imobiliar, acordat de altă instituţie bancară sau financiară nebancară,
Creditul se acordă în lei moldoveneşti pe o perioadă de la 6 luni pînă la 20 de ani. 

Suma minimă este de 30,000 lei, iar maximă – 70% din costul imobilului procurat sau din valoarea investiţiei propuse.
În cazul procurării imobilului şi dacă asigurarea este suficientă conform cerinţelor băncii, valoarea creditului poate fi de 100%. 

Creditul se acordă la o rată flotantă a dobînzii în mărime 9,5% anual. 

MAIB a stabilit condiţii speciale pentru beneficiarii de acest produs bancar, divizate în două categorii – condiţiile înaintate lucrătorilor migranţ şi beneficiarilor de remitenţe. 

Pentru lucrători migranţi sînt stabilite următoarele condiţii:
  • cel cel puţin pentru ultimele şase luni primesc legal venituri în străinătate,

  • au venitul lunar personal obţinut în străinătate nu mai mic de echivalentul a 900 Euro;

  • dispun de documentul actului de identitate emis de către statul străin sau a permisului de şedere/de muncă pe teritoriul statului străin în care activează,

  • să prezinte o persoană fizică cu reşedinţa permanentă în Moldova, care va fi împuternicită prin procură să-l reprezinte în relaţia cu banca.
Pentru beneficiari de remitenţe sînt stabilite următoarele condiţii:
 
  • sînt soţ/soţie sau rudă de gradul intîi (părinte sau copil) a lucrătorului migrant,

  • dispun de un venit net din remitenţe nu mai mic de echivalentul a 200 Euro lunar (inclusiv persoanele, care nu dispun de loc de muncă şi de salariu/venit (în afară de remitenţe) pe teritoriul Moldovei,

  • pot confirma că sînt beneficiarii de remitenţe efectuate regulat, lunar, cel puţin pentru ultimele trei luni, iar transferurile financiare sînt efectuate de la aceeaşi persoană.
Suma maximă lunară de plată a creditelui şi a dobînzilor nu poate depăşi 70% din venitul mediu total net lunar. 

Vino la Moldova Agroindbank şi porneşte unul din cele mai importante proiecte din viaţa ta – propria locuinţa. 

Sună la (022) 268 999 şi vezi cât e de simplu să contractezi cel mai bun Credit Imobiliar de la Moldova Agroindbank!