Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements ElectronicApplications MultifunctionTerminals

Profitabil Senior

    Profitabil Senior  
                      7.5%                                                  anual în MDL
  Termenul de plată: lunar
  Soldul minim: 100 MDL
  Depuneri suplimentare: se admit
  Prelungirea automată: nu se efectuează
  Retrageri din cont: nu se admit
 
  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII
  • CALCULATOR
 

1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte.

2. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

3. La deschiderea depozitului se va prezenta actul de identitate şi legitimaţia de pensionar.

4. Depozitul se oferă pensionarilor, deţinători ai CARDULUI DE PENSIE, emis de Moldova Agroindbank.


Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 04.03.2017     
 
Termen, zile Rata dobînzii flotantă (anuală) MDL
365 zile 7.5%