Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements ElectronicApplications MultifunctionTerminals

Clasic +

    Depozit CLASIC +  
            5.5%                                      anual în MDL
  Termenul de plată: lunar
  Soldul minim: 5000 / 100 000 MDL
  Depuneri suplimentare: se admit, 90 zile
  Prelungirea automată: se efectuează
  Retrageri din cont: se admit *
 
  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII
  • CALCULATOR


  RETRAGERI DIN CONT se admit: Pînă la 2000/10 000 MDL sau 200/ 1000 USD/EUR lunar, cu condiţia păstrării soldului minim

1. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda nu se plăteşte.

2. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobînda se calculează şi se achită în cuantumul
prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobîndă ale persoanelor fizice. Totodată, dobînda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

3. Dobînda se plăteşte lunar, în dependenţă de data deschiderii contului de depozit (la expirarea fiecărei luni de păstrare a depozitului)

Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 04.03.2017   
 
Termen, zile Rata dobînzii flotantă (anuală) MDL Rata dobînzii USD/EUR  flotantă (anuală)
  5000 MDL 100 000 MDL
180 5% 5.5%
 
Termen, zile Plata lunară a dobînzii USD/EUR    Plata lunară a dobînzii USD/EUR
  500 USD/EUR 10 000 USD/EUR
180 1.75% / 1.5% 2% / 1.75%