Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements ElectronicApplications MultifunctionTerminals

Careers

Dacă doreşti să-ţi construieşti sau să-ţi asiguri o carieră de succes, BC "Moldova Agroindbank" SA., una din cele mai mari şi profesioniste echipe din Republica Moldova, îţi oferă această posibilitate. Vei găsi o sursă de dezvoltare, creştere intelectuală şi profesională, într-o ambianţă prietenoasă şi motivantă cu remunerare atractivă.

Fii alături de o echipă puternică, pentru că şi ea are nevoie de tine!

Aplică un CV pentru postul de:

         
NEW | Specialist prevenirea spălării banilor Grupul Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Misiune post:

Monitorizarea sistematică a tranzacţiilor efectuate de clienţii băncii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, analiza de diligenţă şi clasificarea operaţiunilor conform criteriilor de risc stabilite, raportarea autorităţilor competente a informaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Profilul candidatului:

 • studii superioare relevante poziţie (economice şi/sau juridice);
 • experienţă de muncă minim 2 ani în sistemul bancar;
 • abilităţi dezvoltate de comunicare scrisă şi verbală;
 • cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • capacităţi de analiză şi sinteză;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat, rusă şi engleza nivel avansat;
 • abilităţi de lucru în echipă şi individual;
 • orientare spre procese şi rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită CV-ul (pentru candidaţi din extern) şi cererea de intenţie (pentru candidaţi interni) prin e-mail: resurseumane@maib.md până la 26 mai 2017.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
                           
NEW | Inginer electronist, Direcţia Suport Utilizatori, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Misiune post:

Asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile a mijloacelor tehnice în diviziunile băncii (calculatoare, utilaje de reţea şi telecomunicaţii, echipamente periferice, sisteme de operare).

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe si experienţă la instalarea si reparaţia calculatoarelor, echipamentelor periferice, reţelelor de calcul, sistemelor de operare MS Windows;
 • capacitate de a evalua situaţii tehnice, a lua decizii şi soluţiona problemele;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • cunoaşterea limbii române şi engleze, cel puţin la nivel tehnic;
 • experienţă în domeniul bancar va fi un avantaj.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul şi o cerere de intenţie la e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
                 
NEW |Operator ghişeu bancă mun. Chişinău şi în teritoriu

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.

Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sînt invitate să depună CV-ul în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
       
new | Specialist deservire conturi

Profilul candidatului:

 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar minimum 1 ani în domeniul deservirii conturilor, cardurilor sau casierie;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare, de comunicare cu clienţii;
 • capacităţi analitice şi de previziune;
 • capacitate de a percepe şi estima riscul aferent activităţii bancare;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea fluentă a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Specialist credite

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în domeniul creditar 2-3 ani;
 • abilităţi de vînzare a produselor creditare bancare; capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune (efectuarea analizelor privind starea financiară a clientului, clasificarea lui, aprecierea riscului,etc);
 • abilitate de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Director filială

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • experienţă de muncă minimum 3 ani în sistemul bancar ( în domeniul creditar);
 • abilităţi organizatorice dezvoltate (planificarea, organizarea, controlul şi responsabilitate);
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare; capacitatea de a negocia şi a comunica cu clienţii, a identifica necesităţile clienţilor în produse şi servicii bancare;
 • aptitudini analitice relevante; de previziune (capacitate de a percepe şi estima riscul aferent activităţii bancare, aprecierea adecvată a lui, de a-şi asuma riscul);
 • abilitatea de autoinstruire şi perfecţionare profesională;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat şi a limbii ruse;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
   
Inginer-programator, Departamentul Carduri

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI;
 • cunoştinţe si experienţă în programarea în unul din limbajele moderne;
 • experienţă de lucru cu baze de date;
 • aptitudini de lucru independent, cît şi în echipă;
 • experienţa de muncă în domeniul bancar pe posturi similare prezintă avantaj;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat şi rusă, limba engleză cel puţin la nivel tehnic.

CV-ul poate fi depus la adresa de e-mail: resurseumane@maib.md sau cards@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
        
Şef adjunct, Direcţia Dezvoltare Sisteme, Departamentul Tehnologii Informaţionale

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI cu profil de informatică, experienţă de muncă în domeniul bancar şi aplicaţii TI nu mai puţin de 5 ani din care 3 ani în domeniul programării softului aplicativ cu elemente moderne de programare şi utilizare a bazelor de date moderne;
 • cunoştinţe si experienţă în programarea Web, C#, .Net, ASP.Net Web Forms, ADO.NET, WCF,WF, ş.a.;
 • experienţă de lucru cu baze de date MS SQL Server, Oracle, cunoaşterea sistemelor operaţionale Windows, Unix;
 • cunoaşterea sistemului Temenos T24/Jbase şi alte calificări în domeniul tehnologiilor informaţionale constituie avantaj;
 • abilităţi de comunicare;
 • experienţă în organizarea activităţii în echipă;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat, engleză si rusă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new Inginer-programator, Direcţia Dezvoltare Sisteme, Departamentul Tehnologii Informaţionale (salariul de la 10 mii lei), dacă deţii:

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul TI cu profil de programare, matematică aplicativă;
 • cunoştinţe si experienţă în programarea Web, C#, .Net, ASP.Net Web Forms, ADO.NET, WCF,WF, ş.a.
 • experienţă de lucru cu baze de date MS SQL Server, Oracle, cunoaşterea sistemelor operaţionale Windows, Unix;
 • aptitudini de lucru independent, cît şi în echipă;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat si rusă, cunoaşterea limbii engleză la nivel tehnic.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | INGINER superior software, Departamentul Tehnologii Informaţionale.

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • cunoştinţe şi experienţă la implementarea şi întreţinerea sistemelor operaţionale Windows şi a mijloacelor aplicative, inclusiv configurarea şi întreţinerea funcţionării sistemului antivirotic (Kaspersky Antivirus v.10 şi a sistemului DeviceLock v.8);
 • experienţa în implementarea, configurarea şi întreţinerea funcţionării stabile în diviziunile băncii a serviciilor de transferuri rapide (Western Union, Zolotaia Korona, Leader, etc.) şi acordarea suportul tehnic necesar utilizatorilor acestor sisteme;
 • aptitudini si competenţe în cunoaşterea:
  • Sistemelor de Operare: SO Windows Professional/Enterprise 7 şi Windows Server 2008. Prezintă un avantaj cunoaşterea SO Windows
  • Professional/Enterprise 8 şi Windows Server 2012;
  • Serviciilor şi tehnologiilor Microsoft: sistemul de fişiere NTFS (FAT32/NTFS), File Services, Print Services, Hyper-V 2.0, Active Directory Directory Services.
  • Serviciilor, protocoalelor şi tehnologiilor de reţea: TCP/IP v.4, DNS, DHCP, Windows Firewall, HTTP/HTTPS, Microsoft Certificate Authority;
  • Aplicatiilor Desktop: MS Office 2010 Professional, Open Office 3.x, altor produse Microsoft.
 • abilitate de autoinstruire, acumulare a cunostinţelor noi şi a le transmite utilizatorilor;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă si cel putin la nivel tehnic a limbii engleze;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi în regim intensiv de lucru;
 • reputaţie de afaceri impecabilă.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
   
new | Jurist

Profilul candidatului:

 • studii superioare în domeniul dreptului;
 • cunoaşterea profundă a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova în domeniile: civil, fiscal, financiar-bancar, muncii, penal, administrativ;
 • abilitatea de a expune informaţia laconic şi concret;
 • capacitaţi analitice de relevare, intuiţie, iniţiativă;
 • abilitatea de a lucra atît în echipa, cît şi de sine stătător în ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbii de stat, a limbii ruse şi a limbii engleze.
Persoanele interesate să candideze la posturile respective sînt invitate să depună o cerere de intenţie în Departamentul Resurse Umane şi Organizare, mun.Chişinău, str. Constantin Tănase 9/1, b.210, sau să o transmită prin e-mail: resurseumane@maib.md

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
    
new | Administrator Baze de Date, responsabil de domeniul administrării serverului Baze de Date, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Proiectarea, elaborarea şi implementarea procedurilor de schimb de date între sistemele bancare.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoştinţe a sistemelor de operare Windows, Unix;
 • cunoştinţe Microsoft Office;
 • administrarea bazelor de date moderne MS SQL Server la nivel de administrator (SSIS,SSRS);
 • cunoastere TSQL;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md pînă la 18 februarie 2016.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Administrator Sisteme de Operare, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Administrarea infrastructurii TI desfăşurată pe soluţii Microsoft.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • cunoaşterea sistemelor de operare Windows 2008/2012;
 • cunoaşterea platformei de virtualizare Microsoft Hyper-V;
 • cunoaşterea soluţiilor de Backup;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoaşterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md pînă la 18 februarie 2016.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Administrator Sisteme de Operare, responsabil de domeniul administrării infrastructurii de reţea, în cadrul Departamentului Tehnologii Informaţionale.

Misiune Post:

 • Asigurarea nivelului de calitate, disponibilităţii, supravegherii şi administrării parcului de echipamente şi solutii Cisco.

Profilul candidatului:

 • studii universitare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • experienţa de lucru în telecomunicaţii cu echipamente şi soluţii Cisco;
 • experienţa de minim 3 ani în configurare, administrare, monitorizare şi suport tehnic pentru infrastructura de reţele date (LAN+WAN);
 • experienţa de minim 3 ani în instalări, configurări pentru echipamente de reţea comunicaţii IP voce;
 • cunostinţe generale sau specifice în domeniul soluţiilor de monitorizare software şi hardware;
 • abilitatea de a studia tehnologii noi;
 • abilitatea de a lucra individual şi în echipă;
 • rezistenţă la stres;
 • cunoasterea la perfecţie a limbilor română, rusă şi engleză.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md pînă la 18 februarie 2016.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
new | Inginer coordonator securitatea informaţiei în cadrul Serviciului Securitate Tehnologii Informaţionale şi Continuitate Afacere

Misiune Post:

 • Stabilirea, propunerea şi validarea soluţiilor de securitate informaţională în concordanţă cu strategiile de dezvoltare a proceselor de business şi infrastructurii TI.

Profilul candidatului:

 • studii superioare tehnice de profil (ex: Informatică, Cibernetică) sau certificări relevante echivalente;
 • experienţă şi cunoştinţe în gestiunea incidentelor de securitate a informaţiei (tratare vulnerabilităţi, malware, viruşi, etc);
 • viziune de ansamblu asupra securităţii sistemelor TI şi experienţă sau certificări/cursuri de specialitate;
 • capacitatea de analiză şi evaluare a informaţiilor;
 • competenţe avansate de comunicare verbală şi scrisă, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, capacitate de însuşire rapidă a metodelor noi de lucru;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat şi rusă, cunoaşterea limbei engleze va constitui un avantaj;
 • rezistenţă la stres;
 • orientare spre rezultat.
Persoanele interesate să candideze la postul respectiv sunt invitate să transmită curriculum vitae la e-mail: resurseumane@maib.md pînă la 18 februarie 2016.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.


Descarca Model CV
 
Te invităm să trimiţi CV-ul la adresa: resurseumane@maib.md