Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking MobileBanking eStatements ElectronicApplications MultifunctionTerminals

Capital +

    Depozit CAPITAL +  
           10.25%           
                  anual în MDL
  Termenul de plată: lunar / capitalizare*
  Soldul minim: 1000 MDL / 100 USD/EUR
  Depuneri suplimentare: se admit
  Prelungirea automată: nu se efectuează
  Retrageri din cont: nu se admit
 
  • CONDIŢII
  • RATA DOBÎNZII
  • CALCULATOR
 

1. Depozitul este destinat persoanelor fizice, care nu au atins vârsta de pensionare, dar care doresc să acumuleze mijloace băneşti până la atingerea vârstei de pensionare (dar numai până la vârsta depensionare).

2. Dobânda se capitalizează lunar. La expirarea termenului depozitului suma depozitului şi dobânda se vor transfera la contul curent al deponentului.

3. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar mai devreme de 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda nu se plăteşte.

4. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 30 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se calculează şi se achită în cuantumul prevăzut de bancă pentru conturile curente cu dobândă ale persoanelor fizice. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului.

5. În caz de restituire a depozitului, indiferent de motiv, înainte de expirarea termenului depozitului, dar după 365 zile de la data constituirii depozitului, dobânda se recalculează şi se achită în mărime de 50% din suma dobânzii calculate. Totodată, dobânda deja plătită se restituie prin reţinerea sumei respective de către bancă din suma depozitului

Condiţiile de primire, perfectare şi restituire a depozitelor destinate persoanelor fizice în vigoare din 11.01.2017   
 
Termen, zile Plata lunară a dobînzii MDL *Capitalizarea dobînzii MDL
740 zile 9.25% 9.00%
1460 zile 9.50% 9.25%
2190 zile 9.75% 9.50%
2920 zile 10.00% 9.75%
3650 zile 10.25% 10.00%
 
Termen, zile Plata lunară a dobînzii USD / EUR Capitalizarea dobînzii USD / EUR
740 zile 3.25% / 3% 3% / 2.75%
1460 zile 3.4% / 3.15% 3.15% / 2.90%
2190 zile 3.5% / 3.25% 3.25% / 3%
2920 zile 3.6% / 3.35% 3.35% / 3.15%
3650 zile 3.75% / 3.5% 3.5% / 3.25%